Menu
FNV, CNV en MHP: Geef werknemers een stem in het beleid over hun eigen gezondheid

FNV, CNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk. Jaarlijks zijn er 220.000 ernstige ongevallen op het werk en lopen 30.000 werknemers een beroepsziekte op. Werknemers zijn in een zwakkere positie beland door minder beschermende regels en minder handhaving. Dit voorstel beoogt werknemers in een gelijkwaardiger positie terug te brengen.

In Nederland is ieder bedrijf verplicht om een preventiemedewerker te hebben, die wordt aangewezen door de werkgever. In kleine bedrijven mag ook de werkgever de taak als preventiemedewerker op zich nemen. In veel gevallen bestaat de preventiemedewerker echter alleen op papier. Daarnaast heeft meer dan de helft van de bedrijven geen beleid op het terugdringen en voorkomen van ongezonde arbeidsomstandigheden.

Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV, maakt zich zorgen over de huidige gang van zaken. “Wij willen dat de preventiemedewerker in het bedrijf gekozen wordt door het eigen personeel. Dit zal de betrokkenheid en invloed van werknemers daar waar het gaat om hun eigen veiligheid en gezondheid, vergroten. De hiermee vergrote betrokkenheid is hard nodig om het aantal beroepsziekten en ongevallen op het werk terug te dringen. Deze persoon kan bovendien een goede schakel zijn tussen de werkgever, OR en werknemers. Een door de werkgever aangewezen preventiemedewerker werkt niet, dat is inmiddels wel duidelijk.”

Maurice Limmen, voorzitter CNV, vindt het verontrustend dat het aantal preventiemedewerkers binnen bedrijven steeds verder daalt. “Een preventiewerknemer aangewezen door de werkgever werkt dus niet. Het is een papieren moetje en als er een preventiemedewerker aanwezig is dan staat deze er vaak alleen voor. Het is tijd om het roer om te gooien door meer draagvlak te creëren voor de preventiemedewerker die in nauw contact staat met de ondernemingsraad. Een preventiemedewerker die zich kan specialiseren in preventieve taken en de veiligheid op de werkvloer beter kan bewaken.”

Volgens Nic van Holstein, MHP-bestuurder, moet preventie nadrukkelijker een plek op de werkvloer krijgen. “Een gekozen preventiemedewerker kan daarbij een sleutelrol krijgen als dé vraagbaak voor gezond en veilig werken. Ook de psychosociale arbeidsbelasting verdient meer aandacht. Er wordt verwacht dat we langer doorwerken, maar dat kan alleen in goede gezondheid. Goede arbeidsomstandigheden en een breed gedragen preventiebeleid met een voor iedereen toegankelijke preventiemedewerker zijn een must.”

De vakbeweging voelt zich bij dit voorstel gesteund door de Europese kaderrichtlijn voor veiligheid en gezondheid, die vraagt om een werknemersvertegenwoordiger met een specifieke taak op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

photopin cc>”>photo credit

LinkedIn

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws