Menu

De FNV, CNV en VCP roepen minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op alle gedupeerden van het WW-dagloonbesluit te compenseren voor hun lagere WW-uitkering, dus ook de groep van naar schatting 15.000 gedupeerden die door de minister tot nu toe buiten de compensatieregeling zijn gehouden. Aanstaande donderdag, 27 oktober, debatteert de Tweede Kamer hierover. De drie vakcentrales dragen oplossingen aan voor dit probleem in een gezamenlijke brief aan de minister en de leden van de Tweede Kamer.

Ongelijke behandeling
FNV, CNV en VCP wijzen de minister erop dat op dit moment geen sprake is van gelijke behandeling van de gedupeerden van het gewijzigde dagloonbesluit. Voor starters, flexwerkers en herintreders komt er compensatie voor geleden schade, maar voor een groep die te maken heeft met twee WW-rechten zou dit niet mogelijk zijn. Ook het antwoord van de minister op eerdere vragen van de centrales dat voor hem uitvoerbaarheid boven rechtvaardigheid gaat, heeft FNV, CNV en VCP teleurgesteld.

Leo Hartveld, dagelijks bestuurder van de FNV: ‘Werk moet lonen, ook voor de groep van 15.000 gedupeerden die vanuit werkloosheid tijdelijk werk hebben aanvaard. Het is beter deze groep mensen wel te compenseren, in plaats van dat zij naar de rechter moeten stappen om gelijk te krijgen.’

Maurice Limmen, voorzitter CNV: ‘Het gaat ons om een groep uitkeringsgerechtigden die feitelijk wordt gestraft met een lagere WW-uitkering omdat ze weer aan het werk zijn gegaan. Ook deze groep verdient compensatie voor hun onterechte inkomensverlies.’

Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘Het debat over herstel en compensatie neemt veel tijd in beslag, terwijl de gedupeerde werklozen in de knel komen. Dit moet snel worden opgepakt.’

Ruim een jaar na de toezegging van minister Asscher om het WW-lek te repareren voor iedere gedupeerde, valt ondanks een aangepast en eerlijker dagloonbesluit, nog steeds een groep van naar schatting 15.000 gedupeerden buiten de compensatie. Deze ‘herlevers’ hebben twee WW-rechten, waarvan het oude WW-recht is geëindigd. Bijvoorbeeld in het geval van Marc.

Gedupeerde Marc
Marc is 48 jaar en werkloos sinds 2015. Vanaf 10 december 2015 krijgt hij niet langer 2181,28 euro per maand, maar 984 euro omdat zijn eerdere WW-recht is geëindigd. Marc solliciteert zich suf en laat zich ook omscholen. Maar hij is financieel hard getroffen. Net als Marc zitten naar schatting 15.000 anderen in dezelfde situatie. Zijn casus staat hier.

Zie verder reactie van de vakcentrales op antwoorden Minister en rechterlijke uitspraken.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws