Menu
Sociale zekerheid

Het tempo waarin het aantal vacatures daalt is zorgwekkend omdat tegelijkertijd het aantal werkzoekenden toeneemt. Dat zegt de VCP in reactie op vacaturecijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Het CBS meldde dat er in het eerste kwartaal 60.000 minder vacatures waren dan in het kwartaal daarvoor. Een daling van die omvang heeft zich nog nooit eerder voorgedaan.

Steunmaatregelen

Deze ongekende daling van vacatures stemt niet positief over de economische gevolgen van de coronacrisis. 1,7 miljoen werknemers werken in een bedrijf dat NOW ontvangt. Het steunpakket heeft zeker de eerste schok opgevangen, maar desondanks hebben werknemers vooral met tijdelijke contracten hun werk verloren. Bij gebruik van de NOW is momenteel verboden om werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen te ontslaan. De minister heeft aangegeven bij voortzetting van de NOW de boete die daaraan verbonden is te willen schrappen. “Dat lijkt strijdig met het doel van de NOW om werkgelegenheid en inkomen voor werknemers te behouden. Het is onverstandig zo abrupt te schakelen, zonder waarborgen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Sociaal Plan

Werkgelegenheid moet zoveel mogelijk behouden blijven, het is belangrijk dat werknemersorganisaties daar ook bij betrokken worden. We moeten gezamenlijk anticiperen op de toekomst en inspelen op ontwikkelingen. Mochten bedrijven de komende maanden geen andere uitweg zien dan werknemers te ontslaan, dan moet er in overleg met de bonden in elk geval een goed sociaal plan komen, vindt de VCP. Dat zou geborgd moeten worden. Verder moeten afspraken gemaakt worden om werknemers (om) te scholen en te begeleiden, zodat ze zo snel mogelijk toch weer verzekerd zijn van werk en inkomen.

Investeer in dienstverlening

De VCP pleit daarnaast voor een actieve dienstverlening van UWV en gemeenten zodat mensen zo snel mogelijk begeleid kunnen worden naar werk en meer ruimte komt voor om– en bijscholing. Voor werknemers die langs de kant komen te staan zal het vinden van een baan lastig zijn, zeker gezien het aantal vacatures. Door de beperkingen is het bovendien moeilijk om te solliciteren. Soms zal er dus ook ruimte gezocht moeten worden binnen de sociale zekerheid zelf omdat die niet altijd aansluit op de huidige crisis.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws