Menu

Als het aan staatssecretaris Klijnsma ligt, wordt pensioen meenemen naar de nieuwe werkgever terloops fors beperkt. De VCP is tegen deze beperking van de waardeoverdracht. Het ontwerpbesluit zou zo niet bekrachtigd mogen worden. Er moet kritisch naar de procesgang en de grondslag van het ontwerpbesluit gekeken worden. Het besluit ligt nu bij de Raad van State. 

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen dat waardeoverdracht na baanwisselingen altijd mogelijk maakt. In haar beantwoording aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris aan dat zij nadere regels zal stellen om waardeoverdracht na baanwisselingen vanaf 1 januari 2015 altijd mogelijk te maken. Na publicatie van het besluit zal niet langer de datum waarop de deelnemer gestart is bij zijn nieuwe werkgever centraal staat (datum aanvang deelname aan nieuwe pensioenregeling), maar de datum waarop de waardeoverdracht aangevraagd is. Dit is positief omdat hierover sinds 1 januari jl. in het veld veel onduidelijkheid was.

Staatsecretaris Klijnsma regelt daarnaast ook iets dat helemaal niets te maken heeft met de wens van de Tweede Kamer om het recht op waardeoverdracht te verbreden. Het ontwerpbesluit pleegt terloops ook maar meteen een forse inbreuk op het recht op waardeoverdracht voor werknemers.Voor grote werkgevers worden de maximale bijbetaallasten namelijk beperkt tot €15.000. Voor kleinere werkgevers was dit al het geval. Dit omdat bij hen de omvang van de bijbetaallast de continuïteit van het bedrijf onder druk zou zetten indien de financiële positie van het bedrijf er niet goed voorstaat. Hierover was de vakbeweging destijds al zeer kritisch.

Over de huidige gang van zaken waarbij de staatssecretaris terloops zo maar rechten van werknemers afneemt, is VCP absoluut niet over te spreken. Het amendement geeft volgens de VCP geen wettelijke grondslag voor een besluit waarmee de staatssecretaris eigenhandig de rechten van de werkende Nederlander inperkt. De staatsecretaris geeft aan dat het ontwerpbesluit nu bij de Raad van State ligt. De VCP vindt dat de Raad van State kritisch naar de procesgang en de grondslag van het ontwerpbesluit moet kijken. Hoe is dit ongewenste onderdeel buiten het parlement om in de ontwerpbesluit terechtgekomen? De VCP ziet geen enkele rechtvaardiging voor deze forse inbreuk op de rechten van werknemers en vindt dat het besluit zo niet bekrachtigd kan worden.

Het beperken bij grote werkgevers heeft tot gevolg dat een werknemer bij wie de maximale bijbetalingslast groter is dan €15.000 geen recht op waardeoverdracht heeft. Hoewel het besluit nog niet gepubliceerd is, geeft de staatssecretaris aan dat er wel al naar gehandeld mag worden. Zodra het besluit terug is van de Raad van State zal de staatssecretaris de Koning verzoeken om het besluit te bekrachtigen waarna het wordt gepubliceerd.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws