Menu
Tijdelijk personeel

Het aantal uitzendkrachten dat pensioen opbouwt is sinds begin dit jaar sterk toegenomen. Dat komt doordat de pensioenopbouw al acht weken nadat ze ergens aan de slag zijn gegaan begint. Voor de jaarwisseling was dat pas na 26 weken. CAO-partijen hebben die termijn ingekort na een oproep van de Stichting van de Arbeid. De VCP spreekt van een belangrijke, maar eerste stap.

Inkomen

Het verkorten van de zogeheten wachttijd in de uitzendsector is onderdeel van een zogeheten aanvalsplan Witte Vlek van de Stichting van de Arbeid, om het aantal mensen dat geen pensioen opbouwt terug te brengen. Nederland telt ongeveer een miljoen werknemers zonder pensioenregeling. Dat is een groot punt van zorg, omdat dat in de regel een forse inkomensdaling betekent zodra iemand ophoudt met werken.

Liever nog eerder

De VCP vindt het een goed teken dat de wachttijd omlaag is gegaan in de uitzendsector. “Maar we zijn er nog niet”, zegt beleidsmedewerker Klaartje de Boer. “Wat ons betreft begint de pensioenopbouw vanaf dag 1, ook in de uitzendsector. Wachtdrempels zijn niet wenselijk.” De VCP zou verder graag zien dat de kwaliteit van de pensioenregeling in de uitzendsector omhoog gaat.

Wetgeving

Uit cijfers van de Stichting van de Arbeid blijkt dat het aantal uitzendkrachten dat pensioen opbouwt sinds 1 januari is gestegen met 140.000, wat neerkomt op 40 procent. Het terugbrengen van de wachttijd is overigens nog niet verplicht, maar er is wel wetgeving in de maak. De Stichting van de Arbeid heeft grote waardering voor de stappen die nu zijn gezet, omdat het impact heeft op de loonkosten en er ook administratief het nodige bij komt kijken.

Oproep Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid, waar de VCP onderdeel van is, roept ook andere sectoren op om te bezien of eventuele bestaande toetredingsvoorwaarden (zoals een wachttijd, een drempelperiode of een leeftijdsgrens) versoepeld kunnen worden met het doel om meer werknemers vanaf dag 1 pensioen te laten opbouwen. De VCP onderschrijft deze oproep van harte.

Geenpensioen.nl
Heeft uw werkgever geen pensioenregeling, maak dan gebruik van het handige stappenplan op www.geenpensioen.nl om te komen tot een pensioenregeling.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws