Menu
Gastouderopvang dreigt minder toegankelijk te worden

Werkende ouders die gebruik maken van gastouderopvang dreigen volgend jaar een stuk duurder uit te zijn. Als het aan het kabinet ligt, gaat de maximale vergoeding per uur voor de opvang omlaag met € 0,15, waardoor werkenden de rest van het tarief zelf moeten opbrengen. Het kabinet wil op die manier extra investeringen dekken voor toezicht en handhaving in de gastouderopvang.

Cruciale beroepen

Het is onbegrijpelijk dat het kabinet op deze manier de extra kosten wil opvangen, zo schrijft de VCP in een reactie op een internetconsultatie. Met name ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen zoals in de zorg en veiligheid worden hierdoor op hogere kosten gejaagd. Juist deze groep maakt vaak gebruik van gastouderopvang vanwege de flexibiliteit. De VCP vindt het van belang dat ook de gastouderopvang voor ouders toegankelijk is.

Kinderopvang

Het kabinetsvoornemen is bovendien niet te rijmen met de plannen uit het regeerakkoord om de vergoeding voor kinderopvang te verhogen naar 95 procent, op termijn zelfs naar 100 procent. De noodzaak dat het toezicht en veiligheid bij gastouders op orde moet zijn, staat wat de VCP betreft niet ter discussie. Maar dat laat onverlet dat gastouderopvang belangrijk is om mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws