Menu

De VCP vindt de gedeeltelijke afschaffing van het minimumjeugdloon (WMJL) een goede eerste stap. Na een intensieve campagne van jonge werknemers om het minimumjeugdloon af te schaffen, heeft minister Asscher op 21 april jl. aangekondigd dat het jeugdloon vanaf 21 jaar geleidelijk wordt afgeschaft. Het jeugdloon voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar gaat ook enigszins omhoog. De VCP vindt dat, als er geen grote werkgelegenheidseffecten plaatsvinden, de volgende stap is dat het jeugdloon tot18-jaar moet gelden.

Door de afschaffing van het WMJL vanaf 21-jaar gaat Nederland meer in de pas lopen met andere Europese landen en op deze manier kunnen jonge werknemers een passend loon verdienen. Verder sluit de leeftijd van 21 jaar beter aan bij de leeftijd waarop jongeren gediplomeerd de arbeidsmarkt betreden.

Werkgevers worden op verschillende manieren tegemoet gekomen voor de gedeeltelijke afschaffing van het WMJL. De loonkostenstijging wordt fiscaal gecompenseerd en omgeslagen via een verhoging van de AOF premie. Verder worden de jeugdlonen voor de leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo uitgezonderd van de stijging van de jeugdlonen.

De minister heeft ook voorstellen gedaan over het minimumloon. De stukloonbepaling wordt gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan tenminste wettelijk minimumloon verdienen. Hiermee wordt een ondergrens ingebouwd voor werknemers, waardoor niemand minder dan het minimumloon kan verdienen, ook niet wanneer stukloon betaald wordt.

Een minder goede maatregel is de voorgestelde uitzondering om huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering door werkgevers op het minimumloon in te kunnen houden. Hierdoor kan het mogelijk zijn om alsnog werknemers minder dan het wettelijk minimumloon te betalen. Waarborgen zijn nodig om dat te voorkomen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws