Menu
Geef mensen met beperking gelijke kans op baan

Mensen met een arbeidsbeperking moeten net zoveel kans hebben op de arbeidsmarkt als ieder ander. Iedere professional moet tot zijn recht komen, in alle lagen van een organisatie. De huidige kabinetsvoorstellen die meer mensen met een beperking aan werk moeten helpen schieten tekort, zegt de VCP in een brief aan de Tweede Kamer.

Inclusieve arbeidsmarkt
“Wij zijn voor een werkelijk inclusieve arbeidsmarkt”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. “Dat betekent dat iedereen meetelt en recht heeft op een volwaardig dienstverband. Voor een inclusieve arbeidsmarkt zijn banen in alle lagen van de organisatie nodig.” De VCP vreest dat bij de overheid de focus te veel komt te liggen op banen door inkoop van diensten in plaats van in de eigen organisatie. Dit mag niet ten koste gaan van arbeidsplaatsen met een hoger opleidingsniveau binnen de organisatie.

Vrijlating inkomsten arbeid
In het voorstel van het kabinet wordt een deel van het inkomen vrijgelaten, de zogeheten vrijlatingsregeling. Maar het bijstandsregime blijft van toepassing. Dit is voor de VCP onbegrijpelijk en onacceptabel. Concreet betekent dit dat er alsnog naar het vermogen en het inkomen van de partner wordt gekeken. Daarnaast vraagt de VCP zich af of zij er echt op vooruit zullen gaan. Bij een terugvordering is de kans groot dat zij in de problemen komen. VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk: “Dit voorstel leidt niet tot volwaardig werknemerschap. Daar moet echt een alternatief voor komen.”

Gemeenten
De VCP vindt verder dat er binnen gemeenten een gelijk aanbod moet komen van voorzieningen om mensen met een beperking aan werk te helpen. “De regels zijn nu te vrijblijvend. Dat betekent dat de kwaliteitseisen en voorzieningen zullen verschillen tussen gemeenten, waardoor niet iedereen gelijke kansen heeft. Verder moet een werknemer zelf kunnen beslissen welke jobcoach de persoonlijke begeleiding gaat uitvoeren.” Er wordt volgens de VCP te weinig rekening gehouden met de belangen van werknemers.

Lees hier de volledige brief van de VCP aan de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws