Menu
Geef Wajongers meer armslag bij vinden nieuwe baan

De VCP vindt dat het kabinet mensen met een Wajong-uitkering meer financiele garanties moet geven wanneer ze onverhoopt hun baan verliezen. Door corona zijn hun kansen op de arbeidsmarkt flink afgenomen en vinden ze niet snel iets nieuws. Het kabinet heeft voorgesteld de zogeheten garantieperiode waarin Wajongers er niet op achteruit gaan te verlengen van een jaar, naar een jaar en vijf maanden. Volgens de VCP is dat te kort en zou het twee jaar moeten worden.

Kwetsbare groep

Het garantiebedrag verzekert Wajongers er niet op inkomen achteruit te gaan als ze op zoek moeten naar een nieuwe baan. VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk wijst erop dat Wajongers vanwege hun beperking een kwetsbare groep vormen die niet eenvoudig ander werk vindt. “Slechts de helft van hen slaagt daar binnen een jaar in. De kansen op een baan zijn verder verslechterd door de coronacrisis en de toekomst is onzeker. Wajongers moeten daarom meer tijd krijgen.”

Motie

Met het voorstel geeft het kabinet geen gehoor aan een motie die door de Eerste Kamer is aangenomen bij de behandeling van de Wet vereenvoudiging Wajong. Daarin werd het kabinet opgeroepen de garantieperiode te verlengen van één naar twee jaar als sprake is van verminderde baankansen door de coronacrisis.

Tijdelijke verlenging

Het kabinet stelt verder voor de garantieperiode met 5 maanden te verlengen voor slechts één jaar. Daarna moet de garantieperiode weer terug naar een jaar. Ook daar is de VCP tegen. “Het is goed mogelijk nu de coronacrisis langer voortduurt en de steunpakketten per 1 oktober grotendeels zijn beëindigd, de baankansen verder zullen afnemen”, zegt Heemskerk. Volgens de VCP moet daarom eerst gemonitord worden wat de precieze effecten zijn van de coronacrisis op de baankansen van Wajongers.

Arbeidsmarkt

In een reactie op een internetconsultatie wijst de VCP ook op de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Veel Wajongers zullen door een beperkte garantietermijn niet snel op zoek gaan naar een andere baan. Ze hebben vaak te maken met flexibele contracten die veel onzekerheid met zich meebrengen. Bij baanverlies lopen zij het risico op een flinke inkomensachteruitgang.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws