Menu
Geef werknemers zeggenschap over duurzame inzetbaarheid en scholing

Het is voor individuele werknemers van groot belang dat zij meer regie krijgen over hun eigen duurzame inzetbaarheid en scholing. Daarom pleit de VCP voor een (fiscale) regeling. Deze regeling kan worden gebruikt voor duurzame inzetbaarheid in de verschillende fases tijdens hun carrière. Deze spaarregeling zou in aanvulling op andere instrumenten naar eigen behoefte ingezet kunnen worden voor: loopbaanbegeleiding, scholing, verlof of andere carrièrevraagstukken. Op deze manier krijgen mensen daadwerkelijk ruimte, in tijd, geld en zeggenschap om in zichzelf te investeren.

De VCP schrijft dit in een brief naar aanleiding van het Algemeen Overleg over leven lang leren van 27 januari 2016. De VCP vindt het van belang dat belemmering die postinitieel onderwijs belemmerd moet worden aangepakt. Vandaar dat zij blij is om te zien dat er stappen worden gezet om het volgen van scholing in het hoger onderwijs toegankelijker te maken voor werknemers. Het loslaten van het vestigingsplaatsbeginsel voor hogescholen alsook het modulair aanbieden van opleidingen voor werknemers zijn goede maatregelen die de VCP ondersteunt.

Echter het invoeren van vouchers in het deeltijd hoger onderwijs volgt de VCP kritisch. De VCP vreest voor aantasting van de kwaliteit en vraagt daarom om de kwaliteit van opleidingen zwaarder te laten meetellen bij het resultaat van het experiment. Ook is de VCP verbaasd dat vakorganisaties niet betrokken zijn bij de pilots ‘flexibilisering en experimenten vraagfinanciering’. Deze pilots en experimenten zijn er immers voor werknemers, maar besluiten hierover worden genomen door werkgevers en onderwijsinstellingen. Om die reden is de VCP van mening dat vakorganisaties en werknemers ook dienen mee te praten over de invulling van de experimenten en pilots.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws