Menu

01-10-2009

Geen AOW-advies

Nog voor de deadline van 24.00 uur op 30 september jl. was verstreken, hebben de werkgevers plotseling de stekker uit de slotonderhandelingen getrokken voor het SER-advies over de AOW. MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg voelde zich overvallen door de werkgevers: “Het is een gevoel als oud vuil langs de kant te worden gezet”. Verder vergeleek hij de houding van de werkgevers met een sportwedstrijd. “Nog voor het laatste fluitsignaal zijn de werkgevers van het veld gelopen. Groot verschil is dat je in de sport dan verliest, maar de werkgevers worden nog beloond ook, als het kabinet zijn eerdere besluit nu onverkort doorzet.”

Op 30 september zijn onderhandelaars van werkgevers- en werknemersorganisaties samen met een aantal kroonleden van de SER de hele dag bijeengeweest om tot een akkoord te komen. Allerlei tussenvoorstellen zijn besproken en uiteindelijk waren de voorzitters van werkgevers- en werknemersorganisaties en kroonleden voor het begin van de avond uitgenodigd om de resterende verschillen op te lossen en het werk af te maken.
De werkgeversvoorzitters zijn toen nooit meer komen opdagen en maakten via de media bekend geen heil meer te zien in verder onderhandelen.

Waarom zij dit hebben gedaan, laat zich niet zo moeilijk raden. Gaandeweg het proces werd steeds duidelijker dat werkgevers wilden dat de AOW-leeftijdverhoging één op één zou worden doorgetrokken naar de aanvullende pensioenen. Gevolg: structurele besparing voor werkgevers op de pensioenpremies van werknemers: ruim € 3 miljard per jaar !

De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben al vroeg in de onderhandelingen (die tussen april en 30 september zijn gevoerd) een gezamenlijk voorstel ingebracht, waarin de AOW gemoderniseerd zou worden. Mensen kunnen volgens dit plan zelf kiezen op welk moment zij de AOW-uitkering laten ingaan tussen 65 en 70 jaar. Afhankelijk van de aard van het werk en de persoonlijke omstandigheden van een werknemer, zal de ene persoon eerder willen stoppen met werken dan de andere. Ook deeltijdpensioen maakte uitdrukkelijk onderdeel uit van dit voorstel. Dat mensen zelf kunnen kiezen en dat voor hen de keuze niet door de overheid wordt gemaakt, is al jaren één van de speerpunten van het MHP-beleid.
Hoe later de AOW ingaat, hoe hoger de uitkering. Hierin zit een prikkel om langer door te werken, waardoor de overheid ook extra belastinginkomsten krijgt. Verder zaten er nog voorstellen in om een aantal fiscale voordelen geleidelijk af te bouwen, maar op een dusdanige manier dat de rekening hiervan eerlijk wordt verdeeld over de generaties en de verschillende inkomenscategorieën (en niet eenzijdig bij de middengroepen wordt neergelegd). Daarmee werd voldaan aan de opdracht van het kabinet om ruim € 4 miljard te bezuinigen ten opzichte van de CPB-ramingen.

In de onderhandelingen hebben de drie vakcentrales zich wel degelijk bereid getoond concessies te doen. Zo zou de keuzevrijheid worden ingeperkt tussen de leeftijd van 65 en 67 jaar en waren de vakcentrales bereid de toekomstige kosten van de pensioenpremies te stabiliseren voor werkgevers, door hierover onderling nadere afspraken te maken. Voor werkgevers was dit blijkbaar niet genoeg. Zij hielden vast aan het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd en die van de aanvullende pensioenen te verhogen naar 67 jaar. Er viel alleen te praten over een overgangsmaatregel, waarbij de werkgevers over vijftien jaar in één klap naar 67 jaar wilden overgaan en waarbij ze € 3 miljard in de zak zouden houden.

De MHP is van mening dat de werkgevers met het weglopen van de onderhandelingstafel en het niet durven nemen van hun eigen verantwoordelijkheid, het vertrouwen ernstig hebben beschadigd. Verder vraagt de MHP zich af of werkgevers wel de wil hebben gehad om er uit te komen binnen de SER. Het gevolg is dat de MHP zich zorgen maakt over de verdere gevolgen (maatschappelijk, politiek en positie SER). Er lag een goede mogelijkheid om een modern AOW-stelsel neer te leggen bij de politiek, waarin keuzevrijheid van mensen centraal stond. De werkgevers hebben deze kans naar de prullenbak verwezen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws