Menu

Culemborg, 14 juni 2012
Pb 0614-20

MHP-reactie op CPB-cijfers:

Geen bezuinigingen zoals forensentaks tot de verkiezingen

“Gegeven de onzekerheden die het CPB schetst, en het feit dat vier van de vijf Kunduz-partijen afstand lijken te nemen van het Lenteakkoord, meent de MHP dat er vóór de verkiezingen van 12 september a.s. geen bezuinigingsmaatregelen moeten worden genomen, waarvan de Kunduz-partijen in hun verkiezingsinzet afstand gaan nemen, zoals de afschaffing van de belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer. De MHP is van mening dat de bezuiniging voor 2013 ook kan worden gehaald door te overwegen de assurantiebelasting en winstbelasting voor bedrijven op het niveau te brengen van de ons omringende landen.” Dat zeggen duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal in reactie op de CPB-cijfers van vandaag.

Daarnaast is de MHP sterk tegen het wegnemen van de elementaire bescherming van de werknemer door het ontslagrecht aan te passen; deze maatregel heeft geen enkele relatie met bezuinigingen. Evenmin leidt het tot een verbetering van de arbeidsmarktverhoudingen, zoals onlangs nog eens vanuit de wetenschap is onderbouwd.

De MHP ziet de noodzaak van bezuinigen, maar is nog steeds van mening dat er voor een mix is gekozen, die teveel terechtkomt bij de huishoudens. De bezuinigingen behelzen 9,1 miljard aan hogere lasten en slechts 1,8 miljard minder overheidsuitgaven in 2013, stelt het CPB vast in de vandaag verschenen doorrekening van het Kunduz-akkoord. Met deze uitspraak wordt het gelijk van de MHP met betrekking tot de onevenwichtige mix bevestigd.

Het zou volgens de MHP evenwichtiger zijn geweest ook een deel van de rekening neer te leggen bij bedrijven, die ondanks de economische crisis winst maken. Daardoor staan nu de koopkracht en de consumentenbestedingen zwaar onder druk in 2013. De koopkracht zal volgens het CPB de komende jaren onder druk blijven staan door het groter dan verwachte banenverlies, hogere werkloosheid en lagere groei.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws