Menu
Geen centrale looneis, maar maatwerk

De vakcentrale VCP stelt al decennia geen centrale looneis. De inzet voor de collectieve arbeidsvoorwaardenbesprekingen is aan de diverse bij VCP aangesloten vakorganisaties zelf, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

De verenigingen hebben een goede band met de professionals en bepalen zelf wat bij hun bedrijven, sectoren en branches aan de orde is. Daarbij zijn de ontwikkeling van de reële arbeidskosten en de arbeidsproductiviteit maatgevend. Macro lijkt er sprake van een behoorlijke loonruimte, maar het blijft maatwerk. 

Naast de loonruimte waar minster Dijstelbloem op wijst, gaat het ook om lastendruk. Daar zit het kabinet zelf aan de knoppen. Juist nu er herstel van de werkgelegenheid is te zien, is dit van groot belang de lastendruk voor werknemers te verminderen. Afgelopen jaren heeft de overheid de belastingen verhoogd en meer inkomensafhankelijk gemaakt. Vorig jaar heeft de VCP er al voor gepleit om de lasten op arbeid te verlagen, dat is goed voor de werkgelegenheid en mensen hebben meer te besteden. Het is beter een manier te kiezen waarbij wij allemaal baat hebben, aldus Van Holstein.

De VCP heeft bij veranderende arbeidsverhoudingen nooit behoefte gehad aan een centrale looneis. In de sectoren en in bedrijven is maatwerk en professionaliteit van de werknemer voor onze bonden de inzet. 

De VCP behartigt de belangen van professionals uit haar achterban in het landelijk sociaal-economisch overleg. Wij willen bijvoorbeeld zzp-ers en flexwerkers naar een gelijk speelveld met werknemers met een vast contract brengen. Daarbij past een verplichting voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws