Menu

De VCP vindt het een goede zaak dat werknemers hun WW-uitkering zelf kunnen stopzetten, wanneer ze alweer grotendeels hun eigen inkomen verdienen. Op die manier behouden zij hun rechten op een eventuele uitkering op een later moment. Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken maakte begin mei bekend met een wetswijziging te zullen komen die het mogelijk maakt dat werknemers zelf een keuze kunnen maken over hun aanvullende WW-uitkering.

Verbruik van WW-rechten
Op dit moment krijgen werkzoekenden die na een WW-uitkering weer werk hebben gevonden, maar minder verdienen dan in hun laatste baan een inkomensaanvulling. Echter, met deze inkomstenverrekening verbruikt de werknemer zijn WW-rechten en moet de werknemer tegelijkertijd voldoen aan de plichten zoals het vier keer per maand solliciteren.

Behoud van rechten
Op deze praktijk is veel kritiek gekomen. De minister heeft die kritiek ter harte genomen en werkt daarom aan een wetswijziging. Volgens de VCP zou het zonde zijn als werknemers hun WW-rechten opmaken, terwijl die in de toekomst veel nuttiger van pas kan komen.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven