Menu
Gelekte plannen begrotingsakkoord 2015

Op dinsdag 16 september a.s. is het Prinsjesdag. Het kabinet zal die dag officieel haar plannen voor 2015 bekendmaken. De VCP zal dan ook haar reactie geven. Ondanks het embargo zijn afgelopen weken verschillende plannen in de media gelekt. Voor de portemonnee zal het minder rooskleurig uitpakken dan nu lijkt.

Gelekte stukken begrotingsakkoord 2015: 

De beoordeling van deze maatregelen moet gezien worden in de context van de complete Miljoenennota. Veel beleidsbeslissingen van eerdere jaren werken namelijk door in 2015. Er zitten nog grote uitgavenbeperkingen en lastenverzwaringen in het vat. De lastenverlichtingen uit het begrotingsakkoord zijn vooral minder lastenverzwaringen. Het effect voor uw portemonnee en loonstrookje zal dus minder rooskleurig zijn dan u zult verwachten op grond van de berichtgeving in de media.

Recent onderzoek van ING over de stille verbouwing van pensioen, zorg, werk en inkomen geeft bovendien een goed inzicht in de effecten op lange termijn van de besparingen en lastenverzwaringen: “In 2025 is de impact van de maatregelen veel groter dan die in 2015 is. Vooral mensen die meerdere gevolgen tegelijk voelen kunnen flink in hun portemonnee geraakt worden. Daarbij gaat het vaker om mensen met een hoger inkomen die ouder zijn dan 50. Het leven verandert juist het meest voor ouderen met lagere inkomens. Uiteindelijk worden alle jongeren zelf ook ouderen, dus zij zullen dan ook de gevolgen ervaren.”

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws