Menu

Na jarenlang actie voeren door vakbonden in Nederland en Europa tegen de onderbetaling en uitbuiting van arbeidsmigranten komt de Europese Commissie eindelijk met plannen voor betere regels. Positief is dat het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek’ eindelijk wordt erkend. Maar de uitwerking hiervan schiet te kort. Dat stellen de vakbonden FNV, CNV en VCP in een brief (.pdf) aan de Tweede Kamer.

Eurocommissaris Thyssen en minister Asscher willen duidelijker vastleggen op welke beloning gedetacheerde werknemers recht hebben. Dat is positief, maar Europa heeft meer nodig. Miljoenen arbeidsmigranten worden misbruikt door bedrijven die fors besparen op hun belasting- en premieafdrachten. Ook dat moet aangepakt worden, vinden de vakbonden.

Komende woensdag bespreekt de Kamer het voorstel van de Europese Commissie om de Detacheringsrichtlijn aan te passen. De richtlijn bevat regels voor mensen die vanuit hun eigen land tijdelijk de grens overgaan om te werken in een ander EU-land. In Nederland en andere EU-landen doen deze gedetacheerden, vooral werknemers uit Midden en Oost-Europa, vaak hetzelfde werk op dezelfde werkplek als de lokale werknemers, maar tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Dit leidt tot uitbuiting en sociale dumping.

Werkgevers zetten op grote schaal arbeidsmigranten in om te besparen op loon, maar ook op belasting- en premieafdrachten. Hierdoor worden Nederlandse werknemers en arbeidsmigranten concurrenten in plaats van collega’s. “De Europese Commissie zet een voorzichtige stap om dit probleem aan te pakken. Europa heeft juist nu een reuzensprong nodig. Dat is belangrijk, want de huidige problemen op de arbeidsmarkt zetten het vertrouwen in Europa ernstig onder druk”, zegt Catelene Passchier, FNV-vicevoorzitter.

CNV Voorzitter Maurice Limmen: “De voorstellen zijn op zich niet verkeerd, maar onvoldoende om oneerlijke concurrentie en verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt echt aan te pakken. Door lagere sociale premies en geen pensioenafdrachten kunnen werknemers uit andere Europese landen nog steeds tientallen procenten goedkoper zijn dan Nederlandse werknemers. Maar dit wordt nu niet aangepakt.”

VCP Voorzitter Nic van Holstein: “Het is belangrijk dat het principe ‘gelijk werk voor gelijk loon op dezelfde werkplek’ binnen Europa uitgangspunt wordt. De vakbeweging pleit al jaren voor aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Nu moet het dan ook goed geregeld worden.”

Voor FNV, CNV en VCP is het in ieder geval noodzakelijk dat detachering wordt beperkt tot kort durende tijdelijke werkzaamheden. Daarom vinden zij het niet acceptabel dat de Europese Commissie het voorstel doet de duur van detachering te begrenzen op twee jaar. Dat is veel te lang. In de brief stellen de vakcentrales een maximale termijn van een half jaar voor. Dit betekent dat er voor een werknemer na een half jaar geen sprake meer is van detachering, maar dat hij recht heeft op volledig gelijke behandeling met een in Nederland gevestigde werknemer. Dit zou ook moeten gelden voor de sociale zekerheid.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws