Menu
Gelijke beloning mannen en vrouwen: herziene handreiking

De beloning van mannen en vrouwen komt steeds meer in evenwicht, maar we zijn er nog niet. Daarom is het goed dat er voor het bedrijfsleven een concreet handvat is om de verschillen verder recht te trekken. Dat zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk naar aanleiding van de publicatie van Je verdiende loon, een herziene handreiking van de Stichting van de Arbeid om tot gelijke beloning te komen tussen mannen vrouwen. De Stichting van de Arbeid heeft de handreiking vandaag aangeboden aan het kabinet.

Stappenplan

De herziene handreiking omvat onder meer een stappenplan voor werkgevers, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordiging om ongelijke beloning voor gelijk werk tegen te gaan. Werknemers op hun beurt kunnen met behulp van de handreiking ongelijke beloning herkennen. En er staat in welke stappen ze dan kunnen nemen. De vorige handreiking dateert uit 2009.

Vrouwen meestal in het nadeel

Van ongelijke beloning is sprake wanneer iemand binnen een organisatie anders wordt beloond, terwijl daar op grond van bijvoorbeeld ervaring of dienstjaren geen aanleiding toe is. “In de praktijk blijken er nog steeds verschillen te zijn, meestal in het nadeel van vrouwen”, zegt Sacha Heemskerk. “Gelijkwaardig werk moet gelijk worden beloond. Of het werk door een man of een vrouw wordt gedaan mag geen verschil maken”

Discriminatie

In de handreiking van de Stichting van de Arbeid staat dat er valide redenen kunnen zijn om twee werknemers verschillend te belonen voor hetzelfde werk, bijvoorbeeld omdat de een meer ervaring heeft dan de ander. “Maar als beloningsverschillen binnen een organisatie niet verklaard kunnen worden, moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Er kan (onbedoeld) sprake zijn van discriminatie”, zegt Heemskerk. Een transparant beloningsbeleid, objectieve beloningsmaatstaven en goede functiewaarderingssystemen helpen om beloningsverschillen tegen te gaan, stelt de handreiking.

Onderzoek

Het CBS doet onderzoek naar beloningsverschillen. Uit cijfers die dit jaar naar buiten kwamen, blijkt dat in 2019 het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen 7 procent lager is dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. Of in die 7% sprake is van discriminatie of dat er andere oorzaken aan ten grondslag liggen, is niet bekend.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws