Menu
Gezamenlijk onderkomen voor ACP en NPB

De politiebonden ACP en NPB hebben vanaf vandaag een gezamenlijk onderkomen. Ze hebben hun intrek genomen in een pand in Baarn, het ‘Huis voor veiligheid’. Het gebouw is mede bedoeld als plek waar organisaties, leden en medewerkers uit de veiligheidssector elkaar kunnen ontmoeten. Op termijn zullen ook andere organisaties uit de veiligheid in het gebouw komen, waaronder de Vrijwillige Brandweer Vereniging, BOA–ACP en Nederlandse BOA Bond (NBB). Nauwere onderlinge samenwerking in de toekomst sluiten ze niet uit.

Samenwerking

De verhuizing naar een gezamenlijk pand is bijzonder. Politievakbond ACP is aangesloten bij de VCP, de NPB bij FNV. De afgelopen jaren wisten beide vakorganisaties elkaar regelmatig te vinden, bij de vorming van bijvoorbeeld cao’s en de pensioenacties. “De pensioenacties vormden de concrete aanleiding na te denken over verdere samenwerking”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Leden centraal

Op de achtergrond speelt ook de vraag mee hoe de ACP en de NPB als vakorganisaties hun toekomst vorm willen geven. “Het belangrijkste dat we gemeen hebben is dat we er voor onze leden, allen professionals, willen zijn. Dat vormt ook de basis om elkaar steeds op te zoeken de afgelopen jaren. Nu wilde het geval dat we allebei ook nadachten over een nieuwe huisvesting Dat hebben we nu samen gerealiseerd. We gaan na de verhuizing kijken wat er verder mogelijk is”, aldus Van de Kamp.

Werkgroepen

Voor nu blijven de twee bonden aparte organisaties, met eigen verenigingen en eigen werkorganisaties. Maar waar samenwerking mogelijk is, gebeurt dat ook. Denk daarbij aan opleidingen, trainingen en seminars, allemaal gericht op de brede veiligheidssector. Verder ontstaan er (werk)groepen die zich gezamenlijk bezighouden met zaken als financiën, ICT en gezamenlijke dienstverlening. Een gezamenlijke ledenbijeenkomst zou in de toekomst zomaar kunnen. Als je goed kijkt, zie je dat de verschillen tussen de ACP en de NPB helemaal niet zo groot zijn. En is de verhuizing naar Baarn een logische stap.”

 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws