Menu

Culemborg, 29 juni 2011

Gezamenlijke brief vakcentrales pensioenen

Met het oog op de Tweede Kamerbehandeling van 23 juni jl. hebben de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP een brief gestuurd om nadere uitleg te geven over het op 10 juni jl. in de Stichting van de Arbeid afgesloten Pensioenakkoord.

In de brief wordt onder andere ingegaan op alle ongefundeerde kritiek, die de afgelopen twee weken via de media naar buiten is gekomen. Ook wordt het Pensioenakkoord afgezet tegen de voorstellen van het kabinet, die voortvloeien uit het regeerakkoord. MHP-bestuurder Eddy Haket heeft al eerder zijn verbazing uitgesproken over het feit dat iedereen ingaat op het Pensioenakkoord, maar dat niemand het heeft over het wetsvoorstel dat een uitvloeisel van het regeerakkoord. “Als die plannen doorgaan, hebben we echt het nakijken”, aldus Haket.

Download hier de brief van FNV, CNV en MHP.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws