Menu

Culemborg, 29 juni 2011

Gezamenlijke brief vakcentrales pensioenen

Met het oog op de Tweede Kamerbehandeling van 23 juni jl. hebben de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP een brief gestuurd om nadere uitleg te geven over het op 10 juni jl. in de Stichting van de Arbeid afgesloten Pensioenakkoord.

In de brief wordt onder andere ingegaan op alle ongefundeerde kritiek, die de afgelopen twee weken via de media naar buiten is gekomen. Ook wordt het Pensioenakkoord afgezet tegen de voorstellen van het kabinet, die voortvloeien uit het regeerakkoord. MHP-bestuurder Eddy Haket heeft al eerder zijn verbazing uitgesproken over het feit dat iedereen ingaat op het Pensioenakkoord, maar dat niemand het heeft over het wetsvoorstel dat een uitvloeisel van het regeerakkoord. “Als die plannen doorgaan, hebben we echt het nakijken”, aldus Haket.

Download hier de brief van FNV, CNV en MHP.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven