Menu

28-04-2009

Gezondheid op de werkvloer loont

De MHP vindt de gezondheidsbevordering van werknemers van het grootste belang.
Zowel voor de individuele werknemer zelf als voor het brede sociaal-economisch belang.

Gezonde mensen hebben een grote kans op een lang leven in relatief goede gezondheid en daardoor zal hun deelname aan het arbeidsproces ook groter respectievelijk langduriger worden. En wie wil nu niet ouder worden in goede gezondheid ?

Voor een goed arbo-beleid, verzuim- en re-integratiebeleid is het nodig dat alle betrokkenen (werkgever, werknemer, bedrijfsarts en zorgverlener) nauw met elkaar samenwerken. De MHP is van mening, dat het goed is dat bij de behandeling en begeleiding van werknemers met (dreigende) gezondheidsproblemen de betrokken partijen structureel met elkaar in overleg zijn, zodat een integrale aanpak van gezondheidsproblemen mogelijk is.

Gemotiveerde en energieke medewerkers die nog jaren in goede gezondheid meekunnen. Het kan allemaal, dank zij een actief gezondheidsbeleid in de onderneming. Dat vinden werkgevers en werknemers in het nieuwste SER-advies Een kwestie van gezond verstand. Gezondheidsbevordering ziet de SER als een extra manier voor duurzame arbeidsdeelname, naast verzuim, arbeidsomstandigheden en reïntegratie.

Ga voor de complete tekst van dit SER-advies naar http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2000-2007/2009/b27720.aspx.

Laatste nieuws

PensioenLab weer van start!

6 oktober 2022

PensioenLab weer van start!

Sociale zekerheid

6 oktober 2022

Werkcoalitie: Bied mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid

Pensioen schoonouders worden oma en opa

6 oktober 2022

VCP: uitstel invoering pensioenwet was te voorzien

Meer nieuws
Naar boven