Menu
Goed dat automatische waardeoverdracht klein pensioen doorgaat

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat ook dit geld behouden blijft voor pensioensparen. Daarmee krijgen deelnemers later meer pensioen. ‘Een goede ontwikkeling in een steeds flexibele arbeidsmarkt’, aldus de VCP.

Tweede Kamer stemt in meerderheid in
De Tweede Kamer heeft op 21 november in ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen. Wie in zijn leven veel verschillende werkgevers heeft, heeft daarmee ook veel verschillende pensioenpotjes. Door hoge administratiekosten kunnen pensioenuitvoerders deze potjes afkopen. Dat zorgt ervoor dat bij ingang van de pensioengerechtigde leeftijd minder pensioen beschikbaar is. Dit gaat nu tot tevredenheid van de VCP veranderen.

Pensioen behoud pensioenbestemming
Pensioenuitvoerders krijgen de mogelijkheid om pensioenpotjes van meer dan 2 euro en minder dan 468 euro per jaar automatisch toe te voegen aan het pensioen waar iemand op dit moment actief pensioen opbouwt. Daarmee groeit het totale pensioen en wordt de uiteindelijke uitkering hoger. Door die bedragen bij elkaar op te tellen in plaats van vroegtijdig af te kopen, krijgt het pensioen meer waarde. Pensioenen onder de 2 euro komen te vervallen, omdat de kosten van het uitkeren of overdragen niet tegen elkaar opwegen. Hier is de VCP eerder erg kritisch op geweest en de VCP vindt dat pensioenuitvoerders hier goede verantwoording over moet afleggen aan de deelnemers. Dit is nu op verzoek van de VCP in het wetsvoorstel opgenomen.

Nu nog keuze om af te laten kopen
Tot 1 januari 2019 kunnen mensen er nog voor kiezen om het hele kleine pensioen (tot 2 euro) over te dragen en kunnen pensioenfondsen deze lage bedragen nog afkopen. Vanaf 1 januari 2019 mogen pensioenuitvoerders hele kleine pensioenpotjes van minder dan 2 euro laten vervallen. Dit heeft te maken met de hoge administratiekosten die in geen enkele verhouding staan tot de waarde van zo’n heel klein pensioen. Die kosten moeten worden opgebracht door de overige deelnemers en de werkgevers. Deze heel kleine bedragen vervallen bij een pensioenfonds aan het collectief.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws