Menu
Goed dat werknemer eerder mag gaan staken

Het is goed dat de mogelijkheden van werknemers om te staken en actie te voeren worden uitgebreid. De Hoge Raad heeft korte metten gemaakt met de voorheen strengere Nederlandse uitleg van spelregels waarbij een staking alleen als laatste redmiddel kan worden ingezet. Het stakingsrecht is volgens de VCP een fundamenteel recht voor werknemers dat moet worden gekoesterd binnen en buiten de grenzen van Europa.

De Hoge Raad, de hoogste gerechtelijke instantie in Nederland, baseert zich in haar uitspraak van 19 juni op het Europees Sociaal Handvest dat het stakingsrecht ruimer interpreteert. De Hoge Raad oordeelt in haar uitspraak dat een staking niet perse het ‘uiterste middel’ hoeft te zijn en ook niet verplicht van tevoren moet worden aangekondigd. Dit natuurlijk wel mits de criteria waaraan een staking moet voldoen, van toepassing zijn. Zo moet de actie in verhouding zijn met het nagestreefde doel en de schade die wordt berokkend aan de werkgever. Ook mag de veiligheid van een bedrijf of de openbare orde niet in het geding komen.

Deze uitspraak is een welkome aanvulling voor het werk van de vakbonden in een tijd dat er veel gebeurt op sociaal economisch terrein en de arbeidsvoorwaarden onder druk staan.

In november vorig jaar oordeelde de Hoge Raad al dat vakbonden ook stakingen mogen organiseren bij klanten en leveranciers van een bedrijf waartegen ze actie voeren. Tot dan toe mochten zij alleen stakingen organiseren bij het bedrijf zelf.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven