Menu

Culemborg, 13 oktober 2010

Goede brainstormbijeenkomst ‘De toekomst van de vakbeweging’

De MHP-werkgroep ‘Bridging the Generations’ (BTG) kijkt met genoegen terug op de brainstormbijeenkomst ‘De toekomst van de vakbeweging’ van 13 oktober jl.

Deze brainstormbijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van een brief van de Vereniging Professionals for Professionals (VPP), waarin een aantal zeer terechte en interessante vragen rondom ledenwerving en doelgroepen werd gesteld. Tijdens de bijeenkomst werd een vijftal thema’s behandeld door dagvoorzitter mr. Richard Steenborg, ingegeven door de brief van de VPP. Deze thema’s waren:

 1. Welk beleid/scenario heeft u voor het (voort)bestaan van uw vereniging/bond ? Hoe bent u daartoe gekomen ?
 2. Welke ervaringen heeft u met het werven van nieuwe leden in de categorie:
     a) 25 – 35 jaar
     b) 35 – 50 jaar
     c) 50 plus
     Hoe bent u hiertoe gekomen ?
 3. Heeft u succesvolle ervaringen, lees: ervaringen die hebben geleid tot een of andere vorm van lidmaatschap van nieuwe en/of bestaande leden ? Hoe bent u hiertoe gekomen ?
 4. Heeft u een goed beeld van de diensten waarvoor/waaraan huidige en toekomstige leden belangstelling/behoefte hebben ? Hoe bent u daartoe gekomen ?
 5. Is de herkenbaarheid van de vak- en beroepsorganisaties te vergroten door ‘MHP’ in de naam te voeren ? Zo ja, welke consequenties (o.a. financieel) zijn aan een dergelijke naamwijziging verbonden ?

De bespreking van ieder thema begon met een tweetal presentaties vanuit de verschillende MHP-bonden, aan de hand waarvan vervolgens werd gediscussieerd. De presentaties en de discussies waren enthousiasmerend en hebben de werkgroep BTG en de aanwezige MHP-bonden weer voldoende stof tot nadenken gegeven. De komende tijd zal de BTG onder leiding van werkgroepvoorzitter Mario Lander aan de slag gaan met het concretiseren van punten, die naar voren zijn gekomen. Natuurlijk zal ook binnen de LinkedIn-groep ‘Bridging The Generations’ hierop worden teruggekomen.
De BTG dankt de aanwezigen en in het bijzonder de sprekers van de brainstormbijeenkomst voor hun inspirerende bijdragen.

Laatste nieuws

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Prioriteiten voor de begroting SZW

29 november 2022

Prioriteiten voor de begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven