Menu

Onderstaand artikel is op 30 augustus 2008 in Het Financieele Dagblad gepubliceerd

‘Groei voor MHP doordat kenniswerker in knel zit’

Door: Ria Cats

Richard Steenborg is sinds juli voorzitter van de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP. ‘We krijgen er binnen twee jaar tienduizenden leden bij. Daarop kun je me afrekenen.’

Amsterdam

Een ex-manager – onder meer bij voormalig detailsconcern KBB (De Bijenkorf en Hema) – die voorzitter van een werknemersclub werd. Het overkwam Richard Steenborg (60) in juni, toen hij na een sollicitatie werd verkozen tot MHP-voorzitter. Al in de paar maanden dat hij nu actief is binnen de vakbeweging ziet hij het draagvlak voor de MHP groeien. Want ‘hoewel Nederland het heel goed heeft’ komen middengroepen volgens hem steeds meer in de knel.

De MHP is in de jaren zeventig ontstaan om een tegenwicht te bieden aan de jaren van nivellering onder Joop den Uyl. Heeft uw club nog steeds bestaansrecht ?

‘Jazeker, de belangen van de midden- en hogere inkomens zijn de afgelopen jaren sterk aangetast. Zo wil Nederland een kennissamenleving zijn. Maar met name onder tweeverdieners in het middensegment zitten veel kenniswerkers en juist zij worden nu gepakt door te korten op maatregelen om werk en privé te combineren. Denk aan de kinderopvang die duurder wordt voor de hogere inkomens. En denk aan het werknemersdeel van de WW-premie. Het kabinet beloofde deze vorig jaar tot nul te verlagen, maar nu draait het dat terug. Tenzij wij als vakbeweging de lonen matigen.’

Maar dan komt u toch gewoon met verantwoorde looneisen?

‘We weten niet wat het kabinet tijdens het laatste begrotingsoverleg van donderdag nog allemaal aan koopkrachtreparaties heeft besloten. Maar op basis van wat er tot nu toe bekend was, heeft de MHP berekend dat gezinnen er zonder loonsverhogingen in 2008-2009 netto 7,5% op achteruit gaan vanwege de stijgende inflatie en allerlei lastenverzwaringen. Dan is een looneis van 3,75% in 2009 zeker niet onverantwoord. Daarbij komt nog dat onze bonden altijd per sector en per bedrijf kijken hoe het ervoor staat en zodoende op basis van maatwerk de looneis bepalen. Dat proces moet de overheid niet doorkruisen. Vergeet bovendien niet dat vorig jaar veel tweejarige cao’s zijn afgesloten. Toen is al rekening gehouden met een WW-premie voor werknemers van 0%.’

Maar toen hebben jullie vast ook al de hogere btw-premie meegenomen. En die gaat nu niet door.

‘Dat is waar. Maar dat is een sigaar uit eigen doos: de euro 2 mrd opbrengst bij een hogere btw weggestreept tegen de euro 2 mrd van een lagere WW-premie. Bovendien profiteren vooral gepensioneerden en niet-werkenden van het schrappen van de btw-verhoging als niet ook de WW-premie op nul wordt gezet. Dat is zuur voor de middengroepen. Het scheelt hen 1% in koopkracht en met name zij vullen al jaren de nu propvolle WW-fondsen. Dat moet hoe dan ook worden teruggegeven. Het middensegment had vorig jaar al een flinke koopkrachtverslechtering, het kabinet meevallers tot euro 10 mrd, ook door de aardgasbaten.’

U beschuldigde het kabinet verleden week van ‘incidentenpolitiek’. Wat bedoelt u daarmee?

‘Precies wat ik net zei. Natuurlijk heeft een welvarend land de plicht om goed te zorgen voor minima, zoals bijstandmoeders. Zeker als het economisch minder gaat. Maar dat moet niet altijd ten koste van de middengroepen gaan. Laat hen profiteren zodra het beter gaat met de economie en kom niet juist dan met forse lastenverzwaringen. Maar ik begrijp die reflex van het kabinet wel: het middensegment is een grote massa van 40% van de huishoudens. Wat ik dan niet snap, is waarom de PvdA-website en het regeerakkoord verhalen over het belang van middengroepen en de kenniseconomie. De politiek moet niet alleen met de mond mensen ondersteunen. De MHP is ervoor om daar doorheen te prikken en helder de effecten van maatregelen door te rekenen.’

Heeft u nog meer ambities met de MHP?

‘Het is tijd om de luiken open te zetten. De MHP is een beetje naar binnengekeerd. Voor hele groepen in de samenleving is het niet duidelijk wie wij zijn en wat we kunnen betekenen, terwijl ze onze bonden, zoals De Unie, wel kennen. Als ik kijk naar de kennis en de kwaliteit die wij in huis hebben, dan hoeven we dat alleen maar naar buiten uit te venten. Daarna komen de mensen vanzelf. Dat heb ik de afgelopen maanden al gemerkt: we hebben een enorme toename van belangengroeperingen uit bijvoorbeeld de zorgsector, omdat de MHP hun problemen met administratieve maatregelen in de zorg begrijpt en over het voetlicht brengt. Onze achterban is van het collectief individualisme: kenniswerkers, die rugdekking nodig hebben bij de behartiging van hun belangen. Ik durf te zeggen dat we over één tot twee jaar tienduizenden nieuwe leden hebben. Daarop mag je mij afrekenen.’

 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws