Menu

Culemborg, 28 februari 2013
Pb 0228-01

Reactie op CBP-cijfers van Vakcentrale MHP:

Grootste zorg betreft werkgelegenheid

“Nederland moet niet het braafste, maar het slimste jongetje van de klas zijn”, aldus MHP-duovoorzitter Reginald Visser naar aanleiding van de CPB-cijfers en een mogelijke nieuwe aanvullende bezuinigingsronde. De laatste economische ramingen van het CPB schetsen niettemin een somber beeld. Door tegenvallende economische groei in 2013 stijgt de werkloosheid tot 575 duizend personen in 2014 en komt het begrotingstekort op 3,4% BBP in 2014.

Werkgelegenheid grootste zorg
“De grootste zorg van de MHP betreft de werkgelegenheid. Star vasthouden aan de 3%-norm staat gelijk aan een verder oplopende werkloosheid. We moeten vermijden dat we in een verdere negatieve spiraal komen”, zegt Visser. “Nederland moet doordacht opereren met oog voor de menselijke maat. Het noodzakelijk herstel van vertrouwen vraagt om zekerheid en perspectief. Werk en inkomen zijn daarvoor heel belangrijk.”

Harde bezuinigingen schaden economie
Er is sprake van een uitzonderlijke economische tegenwind binnen de Europese Unie. OESO, CPB en IMF hebben er de afgelopen jaren al voor gepleit om bezuinigingen uit te stellen en niet extra te bezuinigen, omdat harde bezuinigingen de economie schaden. “Het is tijd dat dit land een beetje op adem komt. Natuurlijk moeten we Nederland voorbereiden voor de toekomst, maar daarbij moet het kabinet niet overdrijven en verstandig handelen”, aldus Visser. “Het is verstandig om langer de tijd te nemen en niet op het dieptepunt draconisch te bezuinigen.”

Schaduw over de polder
Met zijn rondgang langs de fracties in de Tweede Kamer zoekt minister Dijsselbloem van Financiën alweer draagvlak voor extra bezuinigingen. “Slecht voor de economie en de werkgelegenheid. Afgelopen december is tussen kabinet en sociale partners nog afgesproken te werken aan een Sociale Agenda. Nu werpen de sombere berichten over mogelijk € 4 miljard aan aanvullende bezuinigingen en lastenverzwaringen al een schaduw vooruit. De overheid moet zich juist in tijden van crisis als een betrouwbare partner opstellen”, benadrukt Visser. In die zin is het een lichtpunt dat er geen voornemen lijkt te zijn om in 2013 aanvullend te bezuinigen.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws