Menu
Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

Het kabinet wil het medisch oordeel van de verzekeringsarts schrappen en oordeel van de bedrijfsarts leidend maken bij de zogeheten RIV-toets. Het UWV toetst daarbij als poortwachter of de werkgever voldoende heeft gedaan aan re-integratie van de werknemer. Hierdoor belanden onnodig meer mensen arbeidsongeschiktheid in de WIA. Voor werknemers heeft dit grote gevolgen, zoals flinke terugval in inkomen. De VCP heeft samen met FNV, CNV en verzekeringsartsen aan de bel getrokken en aan Kamerleden een manifest aangeboden.

Verhoogde WIA-instroom
Door de verzekeringsarts buitenspel te zetten, kan het medisch oordeel van de bedrijfsarts niet meer gecontroleerd worden. De loonsanctie dat een werkgever zich langer moet inspannen voor de re-integratie is daarmee ook verleden tijd. Hierdoor nemen de re-integratiekansen voor werknemers af en belanden meer mensen in de WIA. Het gaat om 4000 mensen per jaar. De WIA-lasten nemen in totaal met structureel € 60 miljoen euro toe. ‘Dit voorstel heeft grote consequenties voor zieke werknemers, zoals baanverlies en terugval in inkomen. Kwetsbare werknemers komen in een onzekere positie terecht en raken verwikkelt in ingewikkelde procedures. Dit voorstel is ten behoeve van de werkgever, maar nadelig voor de werknemer’, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Wij verwachten door toename van procedures en door toename van werknemers in de WIA niet minder, maar meer druk op verzekeringsartsen”

Rechtspositie van werknemer is in het geding
De minister van SZW wijst voor de rechtspositie van werknemers op de mogelijkheid van het deskundigenoordeel door een verzekeringsarts bij UWV. Een deskundigenoordeel is echter niet bindend en maakt het juridisch complex om gelijk te krijgen. Bovendien staat het aanvragen onder druk vanwege tekort aan verzekeringsartsen. Op sommige plaatsen is de wachttijd zelfs opgelopen tot 6 maanden, terwijl een deskundigenoordeel vereist is voor rechters om een zaak in behandeling te nemen. Als er geen deskundigenoordeel mogelijk is kunnen re-integratieprocessen vastlopen, omdat er dan geen onafhankelijk oordeel ligt hoe het verder moet met de re-integratie.

Het wetsvoorstel is overbodig
Er zijn al stappen gezet om het verschil van inzicht tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen te verkleinen door een instrument te ontwikkelen waar nu al gebruik van gemaakt kan worden. De kans dat een werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt wordt daarmee verkleind. Bovendien wordt met de ‘MKB-verzuim-ontzorgverzekering’ een eventueel opgelegde loonsanctie vergoed door de verzekeraar en worden werkgevers beter ondersteunt bij de re-integratieverplichtingen. Kleine werkgevers worden al jaarlijks voor € 450 miljoen tegemoetgekomen in de kosten voor een dergelijke verzekering. Het wetsvoorstel overbodig en ondoordacht, daarom heeft de VCP samen met FNV, CNV, Novag en NVVG een manifest en een brief overhandigd aan Kamerleden met de oproep om de RIV-toets zonder verzekeringsarts niet te doen.

 

Lees hier de volledige brief en het manifest.

 

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws