Menu
Haagse olifant

Er moet eindelijk een visie komen voor de publieke sector in het belang van onze samenleving. De uitzicht beperkende olifant van het kabinet Rutte hoort thuis in een dierentuin, schrijft KVMO-voorzitter en VCP-algemeen bestuurslid Marc de Natris in zijn weblog.

Ooit zei Ruud Gullit als coach van Feyenoord dat hij niet te benijden was. Ik denk dat onze premier dat gevoel nu ook heeft. Na 9 jaar premierschap met het motto ‘Visie is de olifant die het uitzicht belemmert’, kan hij denk ik niet anders concluderen dat de uitvoering van dit motto als een olifant in een (publieke sector) porseleinkast heeft uitgepakt.

Scherven

De afgelopen weken was het een komen en gaan van werknemers die hun zorgen hebben geuit over de scherven die hoognodig aan elkaar moeten worden gelijmd om het werk in belang van onze samenleving nog te kunnen blijven uitvoeren. De maat is vol, de werknemers uit de publieke sector spreken hun zorg uit over de (nood)toestand binnen hun sector. De werkdruk neemt, door de snel vergrijzende en ontgroenende samenleving, nog meer toe. Daarbij komt dat de toenemende en verhardende criminaliteit en de ‘alles is voor Bassie mentaliteit’ een steeds groter probleem worden. Dit heeft als gevolg dat veel werknemers in de publieke sector het werk niet meer leuk vinden of de financiële waardering te laag vinden om zich nog voor onze samenleving in te zetten.

Tijd voor harde keuzes

De politievakbonden gaven afgelopen week het signaal af dat het zo niet langer door kan gaan. Door de capaciteitsproblemen bij de Nationale Politie en de hiermee gepaard gaande hoge werkdruk geven zij aan dat het tijd is voor harde keuzes. Deze keuzes moeten worden gemaakt omdat in dit moordend tempo, politiemensen en hun organisatie volledig worden uitgeput. De Minister van J&V is aan zet. Hij moet aangeven welke taken de onderbezette Nationale Politie niet meer hoeft uit te voeren. De reactie van Minister Grapperhaus was dat de politie dit zelf maar moest bepalen. De olifant zorgt in dit geval schijnbaar voor een beperkt blikveld van de Minister.

Krapte arbeidsmarkt

Het CBS kwam afgelopen week met het bericht dat de economische groei in 2022 tot stilstand komt. Dit mede door de stijging van de zorgkosten met 20% en het bijkomend probleem dat de komende vijf jaar 135.000 medewerkers vanwege het verouderde personeelsbestand moeten worden vervangen. Een onmogelijke opgave gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Dit terwijl de zorgwerknemers afgelopen periode herhaaldelijk hebben aangegeven dat de werkdruk al veel te hoog is.
Ook de leraren hebben onlangs geprotesteerd tegen de hoge werkdruk en een betere salariëring in het onderwijs. Ook voor deze sector geldt dat er de komende jaren duizenden leraren met pensioen zullen gaan.

Gevangeniswezen

Voor het gevangeniswezen geldt hetzelfde. Ik sprak onlangs met twee gevangenisdirecteuren en zij gaven aan dat de werkdruk, mede ten gevolge van de politieke keuze inzake het sluiten van psychiatrische instellingen, voor het gevangenispersoneel te hoog is geworden. Ook hier zullen op korte termijn 4000 medewerkers met pensioen gaan en vervangen moeten worden.

Eindelijk een visie

Leraren, zorgmedewerkers en politieagenten gaven de afgelopen weken het signaal af dat ze er klaar mee zijn. Het wordt tijd wordt dat de ‘Haagse uitzichtbeperkende olifant van het kabinet Rutte’ overgeplaatst moet worden naar een dierentuin in Nederland, zodat er eindelijk een visie voor de publieke sector in belang van onze samenleving kan worden opgesteld.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws