Menu
Handleiding als hulpmiddel bij transitie naar een moderner pensioenstelsel

Er komt een meer persoonlijk en transparant pensioenstelsel. De transitie naar het modernere pensioenstelsel is ingrijpend, complex en omvangrijk. De belangen zijn groot en veel partijen spelen een rol bij de besluitvorming. Waarschijnlijk bent u als werkgever(sorganisatie), werknemer(sorganisatie), pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling al gestart met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door het inventariseren van de eerste stappen en voorsorteren op de eerste te maken keuzes.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de handen ineengeslagen om alle partijen die bij de besluitvorming betrokken zijn te faciliteren tijdens het transitietraject. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is nauw bij dit project betrokken.

Voor wie is de transitiehandleiding

De transitiehandleiding is bedoeld voor alle partijen die direct betrokken zijn bij de besluitvorming over een andere pensioenregeling in een moderner pensioenstelsel.

Wat is de transitiehandleiding

De transitiehandleiding krijgt de vorm van een informatieplatform. Dit informatieplatform wordt in samenwerking met SZW ontwikkeld. Voordeel van dit platform is dat het altijd en overal beschikbaar is en eenvoudig geactualiseerd kan worden.
Naast algemene informatie over de transitie naar het modernere pensioenstelsel bevat het platform voor elke doelgroep informatie over de te nemen stappen in de verschillende fases van de transitie. Doel van de transitiehandleiding is het overzichtelijk aanbieden van objectieve informatie op maat aan de verschillende partijen.

Wanneer is de transitiehandleiding beschikbaar

De ontwikkeling van de transitiehandleiding is een omvangrijk project waar hard aan wordt gewerkt. Het informatieplatform wordt in de zomer van 2021 gelanceerd. De informatie op het platform wordt stapsgewijs aangevuld en regelmatig geactualiseerd.
Heeft u nog vragen of tips? Heeft u vragen over dit bericht of tips voor de handleiding? Mail deze dan naar info@stvda.nl onder vermelding van Transitiehandleiding.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws