Menu
Handreiking bevordering implementatie arbocatalogi

Uit onderzoek van de Stichting van de Arbeid blijkt dat in meerdere branches de arbocatalogus en de daarin voorgestelde maatregelen weinig bekend zijn in mkb-bedrijven en bij hun werknemers. De vertaling van de afspraken op sectorniveau naar daadwerkelijke uitvoering in mkb-bedrijven vraagt daarom extra aandacht van cao-partijen. Om hieraan bij te dragen heeft de StvdA de handreiking Bevordering implementatie in mkb-bedrijven ontwikkeld.

Het doel van de arbocatalogus is om aan werkgevers en werknemers(-vertegenwoordigers) maatwerk te bieden en voor de branche de best passende maatregelen te selecteren, die bijdragen aan veilig en gezond werken.

De Stichting van de Arbeid heeft een korte praktijkstudie laten uitvoeren naar wat het beste werkt om ook mkb-bedrijven (tot 250 werknemers) te bereiken met de arbocatalogus en de oplossingen voor arbeidsrisico’s die daarin staan vermeld. Hierdoor neemt ook de bekendheid en de toepassing van de arbocatalogus in deze bedrijven toe en daarmee uiteindelijk tevens het beschermingsniveau van werknemers, in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering.

Deze handreiking (pdf.) biedt aan cao-partijen en de opstellers van arbocatalogi diverse mogelijkheden, aan de hand van lessen en voorbeelden uit de praktijk, om vanuit verschillende invalshoeken en verantwoordelijkheden een impuls te geven aan de implementatie van de arbocatalogus in mkb-bedrijven.

De Nationale Beeldbank/Rob Kints

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws