Menu
Handreiking corona voor OR in crisistijd

De uitbraak van de coronapandemie heeft impact op het werk van de ondernemingsraad. Om OR en bestuurder hierin op weg te helpen heeft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER een handreiking opgesteld.

Gedeelde belangen

De handreiking gaat in de kern om de vraag hoe diverse partijen zoals bestuur, OR, werknemers en vakbonden elkaar in crisistijd toch weten te vinden. Het is daarbij zaak om te zoeken naar ‘gedeelde belangen’, in een periode die uitzonderlijk is waarin spanningen soms kunnen oplopen. Bovendien kan niet alles wat normaal wel kan.

NOW

De handreiking gaat onder meer in op de rol van de OR in organisaties die gebruik maken van de loonkostenregeling NOW. Een van de tips die de CMB de OR meegeeft is toe te zien op de uitgangspunten van de NOW-regeling, waaronder het in dienst houden van flexkrachten. Ook is het raadzaam om aandacht te vragen voor de positie van jongeren, die extra zwaar getroffen worden door de crisis.

Reorganisatie

Bij wijzigingen op het gebied van arbeidsomstandigheden (zoals nieuwe roosters thuiswerken) komt de OR eveneens in beeld. De OR doet er sowieso goed aan contact in contact te staan met thuiswerkende collega’s. Ook gaat de CBM in op de rol van de OR bij een reorganisatie. De OR heeft een adviesrecht bij reorganisaties, maar kan in de regel geen afspraken maken over een sociaal plan en laat daarom de onderhandelingen meestal aan de vakbond over. De CBM benadrukt dat het van belang is om goede afspraken te maken over de taakverdeling.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws