Menu
Handreiking medezeggenschap voor pensioenadviseurs

De SER heeft een handreiking opgesteld over medezeggenschap rond de arbeidsvoorwaarde pensioen. De handreiking is bedoeld voor pensioenadviseurs en om hen te activeren zich meer te richten op de medezeggenschap bij pensioen, zodat zij bedrijven goed kunnen informeren over de geldende regels.

Stelselherziening

Het blijkt dat veel adviseurs niet weten wat de geldende regels zijn op het gebied van medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen en hoe de medezeggenschap bij de onderneming in kwestie is geregeld. “Met de aankomende grote stelselherziening van het aanvullend pensioenen is het des te belangrijker dat de medezeggenschap goed geborgd is”, aldus VCP beleidsadviseur Klaartje de Boer.

Achtergrond

Sinds 2019 hebben medezeggenschapsorganen in ondernemingen tot vijftig werknemers uitgebreidere rechten gekregen ten aanzien van de pensioenregeling. Begin 2019 bracht de SER een handreiking uit voor kleine werkgevers en pensioen vanwege deze wetswijziging. De handreiking gericht op pensioenadviseurs is hier een vervolg op.

Pensioenregeling

De nieuwe handreiking biedt onder meer inzicht wanneer sprake is van medezeggenschapsrecht en hoe dat in de praktijk werkt. In diverse gevallen kunnen medewerkers meepraten over de uitvoering van een pensioenregeling. Wanneer de pensioenregeling verplicht is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds, is dat niet zo.

Wijzigingen

Pensioen is een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en het betrekken van medewerkers hierbij is essentieel. Dat is niet alleen zo wanneer er al een regeling is, maar ook wanneer deze gewijzigd, beëindigd of opnieuw afgesloten moet worden.

Belang van pensioenopbouw

Daarnaast geeft de SER op verzoek van de Stichting van de Arbeid terecht bij het publiceren van deze handreiking nogmaals het belang van pensioenopbouw aan. Er zijn helaas nog veel ondernemingen waar (nog) geen pensioenregeling is. De Stichting van de Arbeid benadrukt het belang van pensioenopbouw en heeft hiertoe een aanvalsplan om het gemis aan pensioenopbouw tegen te gaan ontwikkeld. Ook voor jongere werknemers omdat het moeilijk is om gemiste opbouw in te halen. Een werknemer die pas op zijn 35e begint met opbouwen van pensioenopbouw heeft bij pensionering al gauw 20% tot 25% minder pensioen opgebouwd dan wanneer hij op 25-jarige leeftijd zou zijn gestart. In het nieuwe pensioencontract kan dat verschil oplopen tot al gauw 30 tot 35% van het te bereiken pensioen omdat een jongere dan in het begin meer opbouwt.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws