Menu
Handreiking met tips verstevigen relatie RvC en OR

Goed overleg binnen organisaties leidt tot duurzame arbeidsverhoudingen, zo ook goed overleg tussen de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Het is belangrijk dat de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad goed contact met elkaar hebben. Dit kan bijdragen aan het bewaken van de koers en de continuïteit van de onderneming. Beide raden kijken vanuit een andere invalshoek. Zij beschikken ook over andere informatie en het zou goed zijn als daar gebruik van wordt gemaakt. De Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht heeft een belangrijke rol in het creëren van een goede relatie met de Ondernemingsraad.

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft daarom een handreiking opgesteld voor de leden van de raad waarin tips staan voor het opbouwen en onderhouden van de contacten met de OR. De handreiking van de SER biedt tips.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws