Menu
Handreiking met tips verstevigen relatie RvC en OR

Goed overleg binnen organisaties leidt tot duurzame arbeidsverhoudingen, zo ook goed overleg tussen de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Het is belangrijk dat de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad goed contact met elkaar hebben. Dit kan bijdragen aan het bewaken van de koers en de continuïteit van de onderneming. Beide raden kijken vanuit een andere invalshoek. Zij beschikken ook over andere informatie en het zou goed zijn als daar gebruik van wordt gemaakt. De Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht heeft een belangrijke rol in het creëren van een goede relatie met de Ondernemingsraad.

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft daarom een handreiking opgesteld voor de leden van de raad waarin tips staan voor het opbouwen en onderhouden van de contacten met de OR. De handreiking van de SER biedt tips.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws