Menu
Handreiking OR bij fusies en overnames

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft een handreiking opgesteld voor ondernemingsraden bij fusies en overnames. De handreiking geeft een overzicht van de (wettelijke) rechten van OR’s en hoe de OR daarvan het beste gebruik kan maken.

Invloed

Een fusie of overname kan voor de medewerkers van een onderneming grote gevolgen hebben. De ondernemingsraad is dan ook een belangrijke partij in een fusie- of overnameproces. Hoe eerder de OR hierbij wordt betrokken, hoe meer invloed die heeft. Het is volgens de CBM aan te raden om in onderling overleg tussen OR en bestuurder afspraken te maken over de manier waarop de OR in het besluitvormingsproces wordt betrokken.

MKB

De handreiking gaat in op de meest voorkomende typen fusies en overnames en is geschreven voor OR-leden in het midden- en kleinbedrijf (minder dan 250 medewerkers) en andere kleine en middelgrote organisaties bij de overheid, zorg en onderwijs.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws