Menu
Handreiking OR bij fusies en overnames

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft een handreiking opgesteld voor ondernemingsraden bij fusies en overnames. De handreiking geeft een overzicht van de (wettelijke) rechten van OR’s en hoe de OR daarvan het beste gebruik kan maken.

Invloed

Een fusie of overname kan voor de medewerkers van een onderneming grote gevolgen hebben. De ondernemingsraad is dan ook een belangrijke partij in een fusie- of overnameproces. Hoe eerder de OR hierbij wordt betrokken, hoe meer invloed die heeft. Het is volgens de CBM aan te raden om in onderling overleg tussen OR en bestuurder afspraken te maken over de manier waarop de OR in het besluitvormingsproces wordt betrokken.

MKB

De handreiking gaat in op de meest voorkomende typen fusies en overnames en is geschreven voor OR-leden in het midden- en kleinbedrijf (minder dan 250 medewerkers) en andere kleine en middelgrote organisaties bij de overheid, zorg en onderwijs.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws