Menu
Handreiking voor omgaan met alcohol en drugs door werkenden

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen door werkenden heeft een grote impact op verzuim en productie. Alleen al het gebruik van alcohol kost werkgevers jaarlijks 1,3 miljard euro. Om werkgevers en werknemers te ondersteunen hoe hiermee om te gaan heeft het Trimbos-instituut een handreiking opgesteld.

Preventie

Bij de handreiking zit een tool waarmee bedrijven intern het gesprek kunnen aangaan over zaken als preventie en afspraken kunnen maken over het omgaan met alcohol, drugs en medicijnen in relatie tot het werk. De handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verzuim en productieverlies

De gevolgen van alleen al alcoholgebruik kunnen ingrijpend zijn. Van elke honderd werkenden drinken er zestien zoveel dat er problemen op de werkvloer kunnen ontstaan. Denk daarbij aan het niet nakomen van verplichtingen en verzuim. Van de zware drinkers komt ruim 40 procent wel eens niet opdagen. Werkenden die cannabis of lachgas gebruiken, werken gemiddeld minder uur per week dan werkenden die deze middelen niet gebruiken.

Niet verplicht testen

De VCP is blij met de handleiding maar benadrukt wel dat een werkgever een werknemer niet kan dwingen om bijvoorbeeld een alcohol of drugstest te doen. Slechts in sommige gevallen kan en mag dit als er aan een hoop voorwaarden wordt voldaan. Volgens de privacywet (AVG) is de uitkomst van een dergelijke test namelijk een bijzonder persoonsgegeven. Eerder wilde het thans demissionaire kabinet het testen makkelijker maken, na oproepen van werkgevers. Het inzetten van het onderrichten en informeren van werknemers onderschrijft de VCP wel van harte.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws