Menu
Het Nieuwe Werken relevant voor iedereen

Vorige week is bij de overheid de Week van Het Nieuwe Werken (HNW) gehouden. De MHP denkt dat HNW als thema belangrijk is voor alle werkgevers en werknemers.

HNW geeft de vrijheid èn verantwoordelijkheid om eigen keuzes te maken rondom tijd en plaats van werk. Juist voor hoogopgeleide werknemers is het een belangrijk thema. Nieuw Werken creëert ruimte om betere keuzes te maken en leidt tot een win-win-win-situatie: voor werknemers, werkgevers èn samenleving.

Dit jaar was het thema ‘Grenzeloos samenwerken’. Het gaat daarbij om het doorbreken van bestaande grenzen op zoek naar nieuwe samenwerkvormen, waarbij netwerken en technologische mogelijkheden slim worden benut. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben initiatiefnemers besloten om de Week van Het Nieuwe Werken alleen bij de overheid te organiseren. Dat is jammer, omdat HNW als thema belangrijk is voor alle werkgevers en werknemers. Hopelijk is er volgend jaar weer bredere aandacht voor het thema.

Uitgangspunten bij HNW voor de MHP zijn keuzevrijheid voor de werknemer, regelmatig face-to-face-contact met collega’s, meer zeggenschap van werknemers over tijdsindeling en het vereiste dat de werknemer altijd een terugvalbasis bij de werkgever moet hebben. Al sinds de jaren negentig is de MHP hiervan pleitbezorger en eerder heeft de MHP over HNW een rapport uitgebracht. .

Meer informatie over HNW is te vinden op: www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws