Menu
Het Nieuwe Werken relevant voor iedereen

Vorige week is bij de overheid de Week van Het Nieuwe Werken (HNW) gehouden. De MHP denkt dat HNW als thema belangrijk is voor alle werkgevers en werknemers.

HNW geeft de vrijheid èn verantwoordelijkheid om eigen keuzes te maken rondom tijd en plaats van werk. Juist voor hoogopgeleide werknemers is het een belangrijk thema. Nieuw Werken creëert ruimte om betere keuzes te maken en leidt tot een win-win-win-situatie: voor werknemers, werkgevers èn samenleving.

Dit jaar was het thema ‘Grenzeloos samenwerken’. Het gaat daarbij om het doorbreken van bestaande grenzen op zoek naar nieuwe samenwerkvormen, waarbij netwerken en technologische mogelijkheden slim worden benut. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben initiatiefnemers besloten om de Week van Het Nieuwe Werken alleen bij de overheid te organiseren. Dat is jammer, omdat HNW als thema belangrijk is voor alle werkgevers en werknemers. Hopelijk is er volgend jaar weer bredere aandacht voor het thema.

Uitgangspunten bij HNW voor de MHP zijn keuzevrijheid voor de werknemer, regelmatig face-to-face-contact met collega’s, meer zeggenschap van werknemers over tijdsindeling en het vereiste dat de werknemer altijd een terugvalbasis bij de werkgever moet hebben. Al sinds de jaren negentig is de MHP hiervan pleitbezorger en eerder heeft de MHP over HNW een rapport uitgebracht. .

Meer informatie over HNW is te vinden op: www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl.

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws