Menu
Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken ?

De marginale belastingdruk van de middeninkomens schiet omhoog. Voor de MHP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?

Om te voorkomen dat u teveel belasting betaalt, is het van belang om een goede financiële administratie te voeren. Op de site van de Belastingdienst vindt u een overzicht van vrijstellingen, kortingen en toeslagen waar u mogelijk recht op heeft: www.belastingdienst.nl en www.toeslagen.nl. Bij het invullen van uw belastingformulier kunt u hulp krijgen van uw eigen vakbond of van derden. Wanneer u belastingtips krijgt, dient u zich goed af te vragen of de gestelde informatie betrouwbaar is, omdat u binnen de grenzen van de wet dient te blijven. Het doorgeven van een volledige en juiste belastingaangifte blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u zelf nog een goede belastingtip die u wilt delen ? Meld het ons via e-mail info@vc-mhp.nl.

Belastingtip November 2013: Middelen van inkomensverschillen

Voorziet u in de toekomst meer of minder inkomsten in verband met de inkomstenbelasting ? Mogelijk loont het nu of in de toekomst om uw belasting te middelen. Hoge inkomensverschillen in opeenvolgende jaren kunnen ontstaan als gevolg van afstuderen, ontslagvergoedingen, stoppen met werken, zelfstandig ondernemerschap, onbetaald verlof, woonsituatie of minder werken. Bij middeling wordt een gemiddeld inkomen berekend over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit wordt het zogenaamde ‘middelingstijdvak’ genoemd. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting u per jaar dient te betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen ? Dan kunt u aanspraak maken op een belastingteruggaaf, mits u voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld op de site van belastingdienst. Via deze link vindt u een uitgebreide toelichting.
Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een brief schrijven naar uw belastingkantoor. In uw brief verzoekt u vervolgens om middeling toe te passen over drie aaneengesloten hele kalenderjaren. U dient daarbij wel een correctie toe te passen wanneer u tussentijds de AOW-leeftijd heeft bereikt of met pensioen bent gegaan. Ook maakt u een berekening van uw belastingteruggaaf. Deze berekening stuurt u mee met uw schriftelijke verzoek.

Lees meer op onze actiepagina met belastingtips.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws