Menu
Hoge Raad stelt KVMO in gelijk over dwangsom

De militaire vakbond KVMO, aangesloten bij de VCP, is in een lang lopende rechtszaak over een dwangsom in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan heeft bepaald dat een dwangsom toegekend op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet als loon gezien kan worden en netto moet worden uitgekeerd.

Loonbelasting
KVMO spande de zaak aan naar aanleiding van een in 2012 uitgekeerde dwangsom aan drie marinevliegers. Defensie hield over deze dwangsommen loonbelasting in, met instemming van de Belastingdienst. Volgens de KVMO konden de uitkeringen niet als loon worden aangemerkt. De vakbond kreeg hierin uiteindelijk gelijk van het gerechtshof en nu dus ook van de Hoge Raad.

Belangrijke uitspraak
KVMO-voorzitter Marc de Natris spreekt van een belangrijke uitspraak. “Voor alle (militaire) ambtenaren geldt nu dat een dwangsom toegekend op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen loon is en dat het toegekende bedrag van de dwangsom ook netto aan betrokkene uitgekeerd dient te worden. Per zaak gaat het om beperkte bedragen, maar als je weet dat Defensie per jaar ongeveer twee ton euro aan dit soort dwangsommen moet uitkeren is het in totaal toch een hoop geld.”

Aangifte
Heeft u in de jaren 2014-2019 als ambtenaar een dwangsom uitgekeerd gekregen waarover loonbelasting is ingehouden dan kunt u dit via de aangifte inkomstenbelasting over 2018 alsnog rechttrekken.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws