Menu

De discussie over inkomensongelijkheid blijft de gemoederen bezighouden. Door een nieuw onderzoek van de Universiteit Leiden laait het debat verder op. Op verzoek van het IMF is door de Leidse economen Caminada, Goudswaard en Knoef een onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat rijke Nederlanders in de afgelopen 25 jaar niet steeds rijker zijn geworden.

Het aandeel Nederlandse topinkomens is in vergelijking met het bruto binnenlands product (bbp) nagenoeg stabiel gebleven. Ook de belastingafdracht van de topinkomens is in de afgelopen 25 jaar hetzelfde gebleven. De belastingafdracht van de top 1% inkomens is ook relatief stabiel gebleven en is gestegen van 5% naar 5,6%. Het beeld dat de rijken steeds rijker worden, klopt volgens de onderzoekers dan ook niet.

Dit is een andere conclusie over ongelijkheid in Nederland dan die van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ‘Hoe ongelijk is Nederland’. Volgens de WRR is de inkomensongelijkheid in Nederland klein maar is de kloof tussen de onderste en bovenste 10% van de inkomensverdeling in de afgelopen decennia verder gegroeid. Ook volgens Thomas Piketty is de kloof tussen arm en rijk gegroeid. In het boek ‘Kapitaal in de 21 eeuw’ is echter niet specifiek naar de Nederlandse situatie gekeken. Wel heeft hij het debat verder op de kaart gezet met zijn inzichten. In het Leidse onderzoek is nu specifiek gekeken naar de ontwikkeling bij hogere inkomens.

Al eerder hebben de onderzoekers Caminada en Goudswaard van de Universiteit Leiden laten zien dat de vermogensverdeling gelijker verdeeld is sinds het einde van de vorige eeuw. Met het oog op de herziening van het belastingstelsel blijft het voor de VCP met name van belang dat middeninkomens niet onevenredig opdraaien voor wijzigingen. Verder vindt de VCP het van wezenlijk belang dat mensen kunnen sparen voor de toekomst waarbij niet iedere vorm van vermogensopbouw wordt ontmoedigd.

Meer over het onderzoek ‘Belasting aan de top geen spoor van groeiende ongelijkheid’ vindt u hier.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws