Menu

Culemborg, 21 januari 2010

Hoorzitting Tweede Kamer over AOW

“De politiek creëert het probleem van de zware beroepen, niet sociale partners. Dus u moet dit probleem ook zelf oplossen.” Dit bracht MHP-voorzitter Richard Steenborg onder andere te berde in een hoorzitting van de Tweede Kamer over de ophoging van de AOW-leeftijd.

Op 20 januari jl. hield de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hele dag hoorzittingen over de kabinetsvoornemens om de AOW-leeftijd op te hogen naar 67 jaar. Ook MHP-voorzitter Richard Steenborg werd gehoord. Steenborg deed nog een indringend verzoek om in de discussie het oorspronkelijke voorstel van de drie vakcentrales te betrekken. In dit voorstel staat de keuzevrijheid van mensen over het moment waarop zij de AOW-uitkering laten ingaan en het financieel stimuleren van langer doorwerken, centraal. Ook is geen aparte regeling voor zware beroepen nodig. Verder bepleitte Steenborg de voorgenomen bezuinigingen op de aanvullende pensioenen achterwege te laten.

Desgevraagd gaf Steenborg aan niets te zien in een inkomensgrens voor een zware beroepenregeling. Wel vroeg hij aandacht voor de psychisch zware beroepen en het functioneel leeftijdsontslag (beroepen, die bij uitoefening op hoge leeftijd een gevaar met zich kunnen meebrengen voor betrokkenen zelf of voor de omgeving). De MHP is van mening dat, als er een zware beroepenregeling komt, deze objectief moet zijn en zo dicht mogelijk moet aansluiten bij de werkelijkheid. De laatste tijd zijn proefballonnetjes gelanceerd met voorstellen voor een inkomensgrens, een lang arbeidsverleden of het opleidingsniveau als criterium voor een zware beroepenregeling. Deze lossen volgens de MHP niets op, omdat er dan veel zware beroepen buiten vallen. Een sluitende regeling zal praktisch onmogelijk zijn, maar deze voorstellen staan daar wel heel ver vanaf.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws