Menu
Column: Ik doe nog mee

Onze vitale overheidssectoren piepen en kraken, maar hoeven volgend jaar niet te rekenen op meer loonruimte. Hoe lang pikken onze professionals dat nog, vraagt Marc de Natris, interim-voorzitter van vakorganisatie CMHF, zich af.

Tweede coronagolf

Afgelopen week was er veel commotie over de actie #ikdoenietmeermee van een aantal jonge BN’ers. De timing van de actie was bijzonder daar het aantal Corona-besmettingen sterk opliep en steeds meer experts zich zorgen maken over een ’tweede golf’. De oproep valt wat mij betreft dan ook in de categorie Bijzonder Naïef en een beetje dom.

Vitale sectoren

De Rijksbegroting 2021 met als titel “Van ons allemaal, voor ons allemaal” valt wat mij betreft ook onder deze classificering. In de Troonrede voorafgaande aan de presentatie van de miljoenennota sprak onze koning zijn bewondering uit voor de medewerkers in de vitale sectoren. Mede dankzij de inzet van onze publieke sectoren zijn wij als Nederland ten opzichte van veel andere landen goed door de eerste Corona-golf heen gekomen. De bewondering die onze koning uitsprak is door het kabinet Rutte III niet omgezet in klinkende munt voor onze vitale werknemers in de vitale overheidssectoren. Dit terwijl het kabinet aangeeft dat gezien de goede financiële situatie van ons land wij (in het verkiezingsjaar 2021) niet hoeven te bezuinigen. Dit laatste is schone schijn.

Loonruimte

Het komende jaar zullen veel van de hierboven geroemde vitale werknemers de broekriem moeten gaan aanhalen. De loonruimte, voor zover deze al door het kabinet of lokale overheden ter beschikking wordt gesteld, zal door de toenemende inflatie als sneeuw voor de zon smelten. Voor een aantal overheidssectoren geldt dat hun cao’s eind dit jaar aflopen. We hebben nog drie maanden te gaan maar gezien het feit dat de cao-onderhandelingen zich in een patstelling bevinden is er niet veel hoop dat ‘van ons allemaal, voor ons allemaal’ van toepassing wordt op (voormalige) ambtenaren. Ondanks de kabinetsboodschap dat er niet wordt bezuinigd is er geen ruimte voor het (substantieel) verhogen van het salaris. Dit terwijl het voor eenieder duidelijk is dat de koopkracht zwaar onder druk staat vanwege de stijgende zorg/pensioenpremies en/of de lokale lasten.

Onmisbaar

Het zou mij niet verbazen als de ‘voor ons allemaal’ werknemers uit onze vitale overheidssectoren gaan nadenken over de #ikdoenietmeermee. Dit kan de ‘Van ons allemaal, voor ons allemaal’ samenleving echter niet hebben. Onze vitale overheidssectoren kraken en piepen reeds daar er sprake is van duizenden vacatures. We kunnen deze werknemers dus domweg al niet meer missen. We hebben ze hard nodig om Nederland draaiende te houden. Het kabinetsbeleid is dus niet bijzonder naïef of een beetje dom. Dit kabinet speelt met vuur. Een oud gezegde is ‘de kosten gaan voor de baten uit’. Het kabinet heeft in de Rijksbegroting 2021 een duidelijke boodschap afgegeven: er wordt niet geïnvesteerd in de professionals die ‘ons allemaal’ door de tweede Corona-golf heen moeten helpen.

Rechte rug

Ondanks de kabinetsboodschap zullen de professionals in de vitale sectoren wederom hun ruggen gaan rechten. Daarvoor zijn zij immers professional en hun passie ligt daar. Hoe lang ze dit nog willen doen is echter de vraag want er zijn genoeg goede werkgevers die een professional met passie graag zien komen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws