Menu
ILO bevestigt dat overheidsdictaat aan KLM-vakbonden onjuist was

Gisteren heeft de International Labour Organization (ILO), onderdeel van de Verenigde Naties, geoordeeld dat het opleggen van specifieke arbeidsvoorwaarden als onderdeel van staatssteun zonder consultatie van vakbonden in strijd is met fundamentele werknemersrechten en internationale verdragen. Deze kwestie was aanhangig gemaakt door VCP, VNV en NVLT naar aanleiding van de staatssteun aan KLM waarbij ook eisen opgenomen zijn over aanpassing van arbeidsvoorwaarden.

Het gezaghebbende VN-orgaan stelt vast dat de overheid de vakbonden had moeten raadplegen voordat de overheidsvoorwaarden werden bekrachtigd. Ook wordt opnieuw benadrukt dat de overheid geen ingrepen mag doen ten aanzien van de inhoud van in vrijheid onderhandelde cao’s. Daarnaast roept de ILO de Nederlandse overheid op de dialoog aan te gaan met de werknemersorganisaties om te verzekeren dat de duur en de impact van de maatregelen strikt beperkt worden voor de duur van de exceptionele omstandigheden.

De werknemersorganisaties VCP, VNV en NVLT wilden met hun gezamenlijke verzoek een deskundig en objectief oordeel krijgen op de vraag of het stellen van specifieke loonreducties in overheidsvoorwaarden zonder betrokkenheid van vakbonden rechtmatig is. Volgens de VCP, VNV en NVLT kan op basis van dit rapport niet anders geconcludeerd worden dan dat de Nederlandse overheid, ook in uitzonderlijke omstandigheden, de vakbonden had moeten raadplegen en dat het enkel aan KLM en vakbonden is om eventuele bezuinigingsafspraken in cao’s af te spreken.

VNV-voorzitter Willem Schmid: “Wij zien de conclusies en aanbevelingen als een erkenning dat onze betrokkenheid bij de voorwaarden door de Nederlandse overheid ten onrechte is genegeerd. Wij zijn altijd dankbaar geweest voor de steun aan KLM en hebben oog voor de uitzonderlijke situatie waarin KLM verkeerde en de vliegers blijven zich inzetten voor herstel van ons bedrijf. Zeer kwalijk vinden wij wel dat KLM zijn verantwoordelijkheid als werkgever niet is nagekomen om de betrokkenheid van vakbonden voorwaardelijk te maken bij het maken van de afspraken over arbeidsvoorwaarden.” Schmid vervolgt: “Dat KLM dit heeft nagelaten heeft het mogelijk gemaakt dat een zeer ongewenste situatie is ontstaan waarin het KLM-personeel voor het blok werd gezet.”

NVLT-voorzitter, Robert Swankhuizen deelt die conclusie: “De vakbonden hebben hierdoor hun rechtmatige rol niet kunnen vervullen. Daarmee heeft KLM onjuist gehandeld. Tegelijkertijd doet dit niets af aan onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid die wij als KLM’ers allemaal voelen om ten tijde van een grote crisis onze verantwoordelijkheid te blijven nemen.”

VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Het was voor ons een fundamentele en principiële vraag voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Deze uitspraak van de ILO schept duidelijkheid over de noodzaak van betrokkenheid van sociale partners. De overheid moet zelfs in uitzonderlijke omstandigheden overleg zoeken met vakbonden wanneer zij specifieke arbeidsvoorwaarden wil verbinden aan financiële steun. Het is zorgelijk dat – juist in tijden van crisis – onzorgvuldig is omgesprongen met fundamentele werknemersrechten. De kritiek van deze vakbonden blijkt terecht; het was beter geweest wanneer dat direct erkend was.”

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws