Menu
ILO-concensus over werkgelegenheidsbeleid

Afgelopen weken spraken delegaties van overheden, werknemers en werkgevers van over heel de wereld met elkaar over belangrijke thema’s zoals werkgelegenheid, dwangarbeid, informele economie en de naleving van internationale standaarden. In Genève werd de 103ste conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties (VN) gehouden.

De werknemersdelegatie voor Nederland bestond uit afgevaardigden van FNV, CNV en VCP. Volgens VCP-bestuurder Nic van Holstein worden internationale normen in een globaliserende wereld steeds belangrijker. “Wanneer er internationaal geen goede normen zijn, dan importeren wij letterlijk en figuurlijk slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Tegelijkertijd moeten werknemers in andere landen ook behoorlijk werk hebben.”

De conferentie heeft overeenstemming bereikt over een Protocol over Dwangarbeid in aanvulling op de ILO-conventie uit 1930 en een Aanbeveling met aanvullende maatregelen voor de effectieve uitbanning van Dwangarbeid. Wereldwijd zijn er nog altijd 21 miljoen slachtoffers van dwangarbeid. Het doel is om de preventie, bescherming en compensatiemaatregelen te verbeteren, maar ook een einde te maken aan hedendaagse vormen van slavernij.

Er is ook uitvoerig gesproken over de informele economie. De informele economie betreft ongeveer veertig procent van de wereldwijde beroepsbevolking. Volgend jaar zal er verder worden gesproken met als doel te komen met een aanbeveling om transities van informele naar formele economie te faciliteren.

De Internationale Arbeidsconferentie bereikte ook consensus over de behoefte aan een samenhangend beleidskader voor werkgelegenheid. Er moet zowel internationaal als nationaal een proactieve, op werkgelegenheid gerichte inclusieve groeistrategie gevoerd worden. Het beleid moet bijdragen aan de bestrijding van de wereldwijde crisis van massale werkloosheid. Er was ook overeenstemming om behoorlijk werk te promoten als een expliciet doel voor de na-2015 global development agenda van de VN.

Het Committee on the Application of Standards (CAS) besprak gedurende de conferentie individuele zaken over de toepassing van normen van de ILO, inclusief een onderzoek over het minimumloon. De commissie kon op veel zaken niet tot conclusies komen, omdat werkgevers in de commissie het internationaal stakingsrecht saboteren.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws