Menu
In gesprek met Kamerleden over diversiteitsadvies

De Tweede Kamer heeft overleg gehad over het diversiteitsadvies dat de SER vorige maand presenteerde. Daaraan namen ook de sociale partners, waaronder VCP, en kroonleden van de SER deel. De VCP vindt dat een brede aanpak nodig is om een inclusieve arbeidsmarkt te bereiken. Voorkomen moet worden dat er wordt geshopt tussen de maatregelen die worden geadviseerd. In het advies is bewust gekozen voor een integrale aanpak, waarbij de inzet van zowel overheid, bedrijven als individuen nodig is.

Inclusiviteit
Volgens de VCP is diversiteit goed voor werknemers én de organisatie: het kan leiden tot betere besluitvorming, bekeken vanuit diverse invalshoeken, meer productiviteit, betere resultaten en meer tevredenheid over en draagvlak onder medewerkers voor het bedrijfsbeleid. Ook komt het de werksfeer in de organisatie ten goede. “Maar daar is wel een inclusieve organisatiecultuur voor nodig. Diversiteit op de werkvloer heeft pas meerwaarde als er daadwerkelijk verschil kan zijn en de ‘eigenheid’ wordt gewaardeerd. Gelijke kansen voor iedereen met waardering voor verschil, ruimte voor diversiteit en waarbij ontwikkeling van talent voorop staat”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Brede aanpak
Het SER-advies pleit voor een brede aanpak. Belemmeringen doen zich op verschillende momenten tijdens de levensloop voor. “Het gaat om uiteenlopende belemmeringen die met elkaar samenhangen, waarbij niet gezegd kan worden welke het zwaarst weegt. Selectief shoppen tussen de voorgestelde maatregelen zal niet het gewenste resultaat hebben”, zegt Heemskerk. De overheid moet stevige maatregelen nemen om de ongelijkheid op de arbeidsmarkt en in het onderwijs te verminderen en het combineren van werken, leren en zorgen te verbeteren. Voor de doorstroom naar de top zijn specifieke maatregelen nodig, zoals de verplichting om meer vrouwen te benoemen voor topfuncties. Daarnaast kunnen bedrijven tal van maatregelen nemen om de diversiteit in de organisatie te vergroten. De SER heeft hier een handreiking voor uitgebracht. Ook vakorganisaties en ondernemingsraden kunnen gebruik maken van dit stappenplan.

Arbeidsmarkt
Vandaag publiceerde het SCP een rapport waaruit naar voren komt dat een inclusieve arbeidsmarkt geen hoge prioriteit heeft voor werkgevers, ondanks de economische groei. Hoewel werkgevers weer meer aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid, is er nog winst te behalen op het terrein van de inclusieve arbeidsmarkt en scholing, zo meldt het SCP. Werkgevers voelen vaak de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid en een inclusieve arbeidsmarkt, maar nemen niet altijd concrete maatregelen of vinden hierin een rol weggelegd voor het overheidsbeleid. Mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, heeft bij veel werkgevers nog geen hoge prioriteit.

Klik hier het volledige advies en de handreiking van de SER

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws