Menu
In gesprek met mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

De Stichting van de Arbeid gaat zich buigen over verbeteringen in de WIA, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Dat gebeurt in overleg met de direct betrokkenen zelf: arbeidsongeschikten, WIA-begeleiders, werkgevers en arbeidsdeskundigen. Vandaag gaan ze samen om de tafel om tot nieuwe aanbevelingen te komen.

Mensen uit het veld
In de Stichting van de Arbeid zitten normaal gesproken alleen werknemers- en werkgeversorganisaties om de tafel, maar nu worden er ook mensen uit het veld bij betrokken. Vragen als hoe beleven zij arbeidsongeschiktheid en wat zijn belemmeringen die ze tegenkomen zullen tijdens het overleg aan bod komen. “Het is belangrijk dat hun ervaringen worden meegenomen. Op die manier kun je tot een goed advies komen waar mensen zich in herkennen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. De aanbevelingen moeten eind november klaar zijn.

Afspraken kabinet
De aanbevelingen dienen als input voor nieuw beleid, nu de WIA-maatregelen van het kabinet niet doorgaan. Eind vorig jaar maakte de VCP samen met FNV en CNV afspraken met het kabinet en werden de bezuinigingen op de WIA geschrapt. Als de bezuinigingen wel waren doorgegaan, zouden nieuwe arbeidsongeschikte werknemers de dupe worden van nog strengere keuringseisen, met als resultaat dat ze helemaal geen of een veel lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden krijgen. Verder is afgesproken dat er een werkgroep zou komen om te kijken hoe, in principe binnen de huidige budgettaire kaders, de arbeidsparticipatie kan worden verhoogd. Daarnaast is de wens van werknemers om te kijken naar de keuring en het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws