Menu
In het nieuws: Grof geweld tegen politie

Afgelopen week was in het nieuws dat de aanpak van geweld tegen politiemensen vooralsnog faalt. De bij Vakcentrale voor Professionals aangesloten politievakbond ACP stelde dit in de media aan de kaak.

Dagelijks vinden er meer dan vier buitensporige incidenten plaats waarbij meerdere agenten fysiek worden belaagd en die zo ingrijpend zijn dat ze in de media verschijnen. Uit nieuwe cijfers van de organisatie Geweld tegen Politie blijkt dat agenten afgelopen twee jaar ruim 3200 keer fysiek belaagd zijn.

‘Het gaat over agenten die worden aangevallen met stokken, stangen, stenen en soms ook vuurwapens’, zegt Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP.

De politiebonden hekelen de aanpak van de geweldplegers. ‘Minister Opstelten doet mooie toezeggingen over de aanpak van geweld tegen politiemensen, maar de realiteit wijst anders uit’, aldus Van de Kamp. ‘De harde werkelijkheid is dat de minister verzuimt in de uitvoering van verdere maatregelen die geweld, bedreiging en intimidatie tegen politiemedewerkster een halt moeten toeroepen.’ In totaal doen duizenden agenten jaarlijks hun beklag over geweld, bedreigingen of scheldpartijen.


De ACP heeft minister Opstelten onlangs om opheldering gevraagd over het beleid. ‘Helaas beperkt de minister zich tot een weergave van al genomen maatregelen en bestaand beleid. Wij waarderen zijn inspanningen om geweld tegen agenten tegen te gaan, maar positieve effecten blijven uit. Het verbaast ons dat de minister weinig oog heeft voor verdere structurele maatregelen’.

Lees meer over geweld tegen politie op de site van politievakbond ACP.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws