Menu
Indexatievoorstel stap vooruit, maar haalbaarheid is onzeker

De VCP noemt het kabinetsvoorstel dat het mogelijk maakt de pensioenen dit jaar te verhogen een voorzichtige stap in de goede richting. Tegelijk staat het voor de VCP nog bepaald niet vast of het ook gaat lukken om daadwerkelijk eerder te indexeren. Dat staat in de reactie van de VCP op een internetconsultatie.

Kamermotie

Met het voorstel geeft het kabinet uitvoering aan een Kamermotie die vorig jaar november werd aangenomen. Daarin werd het kabinet opgeroepen een plan uit te werken waardoor pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van minimaal 105 procent dit jaar over konden gaan tot een voorwaardelijke indexatie.

Meerderheid pensioendeelnemers

De VCP verwacht vooralsnog dat een meerderheid van de pensioendeelnemers vooralsnog niet op indexatie kan rekenen. “Als vier van de vijf grote fondsen hun werknemers en gepensioneerden alsnog niets kunnen bieden, dan is de VCP van opvatting dat we het doel missen”, zo staat in onze reactie.

Doelbereik

Mocht het inderdaad zo zijn dat het kabinetsbesluit niet doelmatig is, dan ligt het heroverwegen van andere maatregelen voor de hand, vindt de VCP. Een daarvan kan zijn het hanteren van een prudente transitierente van 1,5 procent. Zo’n maatregel zou verhoging van de pensioenen alsnog dichterbij brengen.

Dekkingsgraden

De VCP verwacht overigens wel dat door de oplopende rente de financiele positie van pensioenfondsen verbetert. De dekkingsgraden (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) lopen daardoor op, waardoor indexatie aan het eind van dit jaar wel mogelijk zou kunnen zijn.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws