Menu

Inhoud:
• MHP verwerpt verwerpt zogenaamd ‘sociaal akkoord’
• Bereken de gevolgen uw ontslagvergoeding !
• ‘Groei voor MHP doordat kenniswerker in knel zit’ – interview FD 30.8.2008

MHP verwerpt zogenaamd ‘sociaal akkoord’

De MHP verwijst de deal tussen FNV en VNO-NCW regelrecht naar de prullenbak. “Het gaat uiteindelijk om de arbeidsparticipatie en om Nederland als kenniseconomie klaar te stomen voor de toekomst. Deze deal heeft voor dit hogere doel geen enkele toegevoegde waarde”, aldus MHP-voorzitter Richard Steenborg.
De aftopping van de ontslagvergoeding kan bijna één miljoen werknemers treffen. Het heeft grote gevolgen voor werknemers met jarenlange trouwe dienst. “Die zet je niet zomaar bij het oud vuil. Het lijkt erop dat minister-president Balkenende nog gelijk krijgt ook. Bij sollicitaties hebben oudere werknemers geen schijn van kans en nu wordt het werkgevers ook nog makkelijker gemaakt van hen af te komen.” De MHP vindt het hypocriet dat werkgevers roepen grote tekorten te hebben aan hoger opgeleiden, maar tegelijkertijd goedkoper van ze af willen, als ze wat ouder zijn.
Volgens Steenborg “getuigt een afspraak over een centrale looneis op dit moment ook van weinig realiteitszin. Juist de middengroepen hebben in de afgelopen jaren fors ingeleverd.”
“Er lijkt sprake te zijn van een verdeel- en heerspolitiek, over de ruggen van werknemers heen. Liever een samenhangend beleid dan incidentenpolitiek”, aldus de MHP-voorzitter.

Bereken de gevolgen uw ontslagvergoeding !

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met FNV en VNO-NCW een zgn. ‘sociaal akkoord’ gesloten over het aftoppen van de ontslagvergoeding. Klik hier voor een programma, waarmee u de gevolgen van dit door de MHP bekritiseerde akkoord voor uw ontslagvergoeding kunt berekenen.

Onderstaand artikel is op 30 augustus 2008 in Het Financieele Dagblad gepubliceerd. Het interview is afgenomen door Ria Cats.

‘Groei voor MHP doordat kenniswerker in knel zit’

Goede bereikbaarheid van regio’s en bedrijven en een vlotte doorstroming van verkeer en vervoer zijn belangrijke voorwaarden voor de economische ontwikkeling en een beter milieu in Nederland.
De MHP vindt het van belang dat op korte termijn een structurele verbetering van die bereikbaarheid wordt gerealiseerd.
Een initiatief van het samenwerkingsverband van ANWB, Rabobank en NS om op donderdag 9 oktober 2008 (op vrijwillige basis) een filevrije dag na te streven juicht de MHP toe. De vakcentrale roept werkgevers en werknemers op om de werkzaamheden die dag zò te organiseren dat het ook echt een filevrije dag wordt.

Richard Steenborg is sinds juli voorzitter van de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP. ‘We krijgen er binnen twee jaar tienduizenden leden bij. Daarop kun je me afrekenen.’

Een ex-manager – onder meer bij voormalig detailsconcern KBB (De Bijenkorf en Hema) – die voorzitter van een werknemersclub werd. Het overkwam Richard Steenborg (60) in juni, toen hij na een sollicitatie werd verkozen tot MHP-voorzitter. Al in de paar maanden dat hij nu actief is binnen de vakbeweging ziet hij het draagvlak voor de MHP groeien. Want ‘hoewel Nederland het heel goed heeft’ komen middengroepen volgens hem steeds meer in de knel.

De MHP is in de jaren zeventig ontstaan om een tegenwicht te bieden aan de jaren van nivellering onder Joop den Uyl. Heeft uw club nog steeds bestaansrecht?

‘Jazeker, de belangen van de midden- en hogere inkomens zijn de afgelopen jaren sterk aangetast. Zo wil Nederland een kennissamenleving zijn. Maar met name onder tweeverdieners in het middensegment zitten veel kenniswerkers en juist zij worden nu gepakt door te korten op maatregelen om werk en privé te combineren. Denk aan de kinderopvang die duurder wordt voor de hogere inkomens. En denk aan het werknemersdeel van de WW-premie. Het kabinet beloofde deze vorig jaar tot nul te verlagen, maar nu draait het dat terug. Tenzij wij als vakbeweging de lonen matigen.’

Maar dan komt u toch gewoon met verantwoorde looneisen?

‘We weten niet wat het kabinet tijdens het laatste begrotingsoverleg van donderdag nog allemaal aan koopkrachtreparaties heeft besloten. Maar op basis van wat er tot nu toe bekend was, heeft de MHP berekend dat gezinnen er zonder loonsverhogingen in 2008-2009 netto 7,5% op achteruit gaan vanwege de stijgende inflatie en allerlei lastenverzwaringen. Dan is een looneis van 3,75% in 2009 zeker niet onverantwoord. Daarbij komt nog dat onze bonden altijd per sector en per bedrijf kijken hoe het ervoor staat en zodoende op basis van maatwerk de looneis bepalen. Dat proces moet de overheid niet doorkruisen. Vergeet bovendien niet dat vorig jaar veel tweejarige cao’s zijn afgesloten. Toen is al rekening gehouden met een WW-premie voor werknemers van 0%.’

Maar toen hebben jullie vast ook al de hogere btw-premie meegenomen. En die gaat nu niet door.

‘Dat is waar. Maar dat is een sigaar uit eigen doos: de euro 2 mrd opbrengst bij een hogere btw weggestreept tegen de euro 2 mrd van een lagere WW-premie. Bovendien profiteren vooral gepensioneerden en niet-werkenden van het schrappen van de btw-verhoging als niet ook de WW-premie op nul wordt gezet. Dat is zuur voor de middengroepen. Het scheelt hen 1% in koopkracht en met name zij vullen al jaren de nu propvolle WW-fondsen. Dat moet hoe dan ook worden teruggegeven. Het middensegment had vorig jaar al een flinke koopkrachtverslechtering, het kabinet meevallers tot euro 10 mrd, ook door de aardgasbaten.’

U beschuldigde het kabinet verleden week van ‘incidentenpolitiek’. Wat bedoelt u daarmee?

‘Precies wat ik net zei. Natuurlijk heeft een welvarend land de plicht om goed te zorgen voor minima, zoals bijstandmoeders. Zeker als het economisch minder gaat. Maar dat moet niet altijd ten koste van de middengroepen gaan. Laat hen profiteren zodra het beter gaat met de economie en kom niet juist dan met forse lastenverzwaringen. Maar ik begrijp die reflex van het kabinet wel: het middensegment is een grote massa van 40% van de huishoudens. Wat ik dan niet snap, is waarom de PvdA-website en het regeerakkoord verhalen over het belang van middengroepen en de kenniseconomie. De politiek moet niet alleen met de mond mensen ondersteunen. De MHP is ervoor om daar doorheen te prikken en helder de effecten van maatregelen door te rekenen.’

Heeft u nog meer ambities met de MHP?

‘Het is tijd om de luiken open te zetten. De MHP is een beetje naar binnengekeerd. Voor hele groepen in de samenleving is het niet duidelijk wie wij zijn en wat we kunnen betekenen, terwijl ze onze bonden, zoals De Unie, wel kennen. Als ik kijk naar de kennis en de kwaliteit die wij in huis hebben, dan hoeven we dat alleen maar naar buiten uit te venten. Daarna komen de mensen vanzelf. Dat heb ik de afgelopen maanden al gemerkt: we hebben een enorme toename van belangengroeperingen uit bijvoorbeeld de zorgsector, omdat de MHP hun problemen met administratieve maatregelen in de zorg begrijpt en over het voetlicht brengt. Onze achterban is van het collectief individualisme: kenniswerkers, die rugdekking nodig hebben bij de behartiging van hun belangen. Ik durf te zeggen dat we over één tot twee jaar tienduizenden nieuwe leden hebben. Daarop mag je mij afrekenen.’

 

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws