Menu
Jonge professionals

Voor professionals in de pensioensector is er vanaf vandaag een informatieplatform over het nieuwe pensioenstelsel: werkenaanonspensioen.nl. Het platform biedt werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s (premiepensioeninstellingen) praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken. De lancering van het platform was vandaag tijdens een online event. De VCP roept alle pensioenprofessionals bij haar aangesloten organisaties op om hun voordeel te doen met deze website.

Pensioenprofessionals

Het nieuwe pensioenstelsel betekent voor iedereen een grote verandering, zeker ook voor professionals in de pensioensector. Welke stappen zijn nodig, wanneer gebeurt wat, hoe staat het met wetgeving, wat betekent dat voor ons en hoe zorgen we voor het juiste kennisniveau bij alle betrokken partijen? Met deze en andere vragen kunnen professionals terecht op het platform.

Gefaseerde uitbreiding

Werkenaanonspensioen.nl biedt verschillende doelgroepen informatie op maat, met stappenplannen, tijdslijnen, whitepapers en webinars. Ook zijn er transitiehandreikingen te vinden voor professionals die zich bezighouden met de arbeidsvoorwaarde pensioen en de stelselherziening. De handreikingen zijn gericht op werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers (cao-partijen), pensioenfondsbestuurders en OR-leden. De informatie op het platform wordt de komende tijd nog verder aangevuld, met updates over onder meer het wetgevingsproces. Zo zullen er nog handreikingen worden toegevoegd de komende tijd en zien de eerste handreikingen op de verkenningsfase.

Wet toekomst pensioenen

Het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen ligt sinds eind vorig jaar voor advies bij de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State in het voorjaar naar Kamer gaan. Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.

Breed samenwerkingsverband

Voor het platform werkenaanonspensioen.nl hebben VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW de handen ineen geslagen. Daarnaast hebben meer dan 50 partijen uit de sector bijgedragen aan de content op de website. Het online-event vandaag bestond onder meer uit rondetafelgesprekken. Verder ging Martin van Rijn, oud-minister en staatssecretaris, in op de vraag wat er geleerd kan worden van andere complexe maatschappelijke transities, zoals de invoering van het nieuwe zorgstelsel.

informatieplatform pensioen

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws