Menu

Op 16 april is er een informatieve bijeenkomst geweest om met de MHP-achterban te spreken over mogelijke verbindingen tussen pensioen, wonen en (ouderen)zorg. De bijeenkomst werd afgetrapt met een presentatie over de zorg en pensioenen. Komende decennia nemen door de vergrijzing de zorgkosten toe en de vraag is hoe dat in de toekomst gefinancierd zal worden. Het thema is vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Het wordt complex op het moment dat er dan gekeken wordt naar mogelijke verbindingen tussen pensioenen, woonlasten en zorgkosten. Er spelen dan ook grote institutionele belangen mee van pensioenfondsen, banken en verzekeraars. De belangen van de MHP-achterban en met name de middengroepen, die gedurende hun loopbaan wat spaargeld of pensioen hebben opgebouwd of hun hypotheek hebben afgelost, mogen daarbij zeker niet uit het oog worden verloren. In de discussie kwam naar voren dat er rekening moet worden gehouden met rechtvaardigheidsgevoel en spaarzaamheid en dat verantwoordelijkheid gedurende de levensloop niet moet worden afgestraft. De discussie zal door de MHP worden meegenomen in de verdere standpuntbepaling.

Laatste nieuws

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

Meer nieuws
Naar boven