Menu

Op 16 april is er een informatieve bijeenkomst geweest om met de MHP-achterban te spreken over mogelijke verbindingen tussen pensioen, wonen en (ouderen)zorg. De bijeenkomst werd afgetrapt met een presentatie over de zorg en pensioenen. Komende decennia nemen door de vergrijzing de zorgkosten toe en de vraag is hoe dat in de toekomst gefinancierd zal worden. Het thema is vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Het wordt complex op het moment dat er dan gekeken wordt naar mogelijke verbindingen tussen pensioenen, woonlasten en zorgkosten. Er spelen dan ook grote institutionele belangen mee van pensioenfondsen, banken en verzekeraars. De belangen van de MHP-achterban en met name de middengroepen, die gedurende hun loopbaan wat spaargeld of pensioen hebben opgebouwd of hun hypotheek hebben afgelost, mogen daarbij zeker niet uit het oog worden verloren. In de discussie kwam naar voren dat er rekening moet worden gehouden met rechtvaardigheidsgevoel en spaarzaamheid en dat verantwoordelijkheid gedurende de levensloop niet moet worden afgestraft. De discussie zal door de MHP worden meegenomen in de verdere standpuntbepaling.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws