Menu
Inkomen moet omhoog, werkdruk omlaag

Het vrij besteedbaar inkomen moet structureel omhoog om het leven betaalbaar te houden. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op de Troonrede. Voor veel werkenden, waaronder een steeds grotere groep middeninkomens, is het alsmaar moeilijker om rond te komen door achterblijvende inkomens, hogere lasten en stijgende uitgaven.

Koopkracht gerommel in de marge

“Het verwachte koopkrachtbeeld is ronduit teleurstellend, als je kijkt naar het voorspoedig economisch herstel. Dat geldt niet alleen voor werkenden, maar ook voor ouderen met een aanvullend pensioen. De inflatie wordt amper gecorrigeerd door de inkomensontwikkeling en huishoudens mogen blij zijn wanneer ze er niet op achteruitgaan”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “De politiek mag het niet bij gerommel in de marge laten.”

Samenhangende aanpak

De koopkracht in Nederland staat al jaren onder druk. Nivellering slaat telkens weer toe bij de middeninkomens. Naast achterblijvende inkomens en lastenverzwaringen zorgen ook de oplopende huishouduitgaven voor toenemende onzekerheid bij middeninkomens, bijvoorbeeld door stijgende zorgpremies, hogere energielasten en hogere woonlasten. Dat vraagt volgens de VCP om een meer samenhangende aanpak, inclusief de toeslagen. De lasten op arbeid moeten omlaag, zodat het besteedbaar inkomen toeneemt. De relatief hoge marginale tarieven op arbeidsinkomsten, vooral voor de middengroepen, werken bovendien verstorend op de arbeidsdeelname. De VCP pleit daarom onder andere voor het terugdraaien van de inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Voor gepensioneerden en werkenden moet er vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel snel een transitiekader komen dat indexatie dichterbij brengt.

Professionele ruimte

De VCP vraagt verder met klem om maatregelen die de werkdruk van professionals verlichten. Voor een deel hangt de werkdruk samen met krapte op de arbeidsmarkt. “Werkgevers zijn te weinig bezig met opleiding en innovatie en te veel met concurreren op loon. Investeer in werknemers en zorg voor meer professionele ruimte. Klagen over tekorten heeft geen zin als je kijkt naar de beperkte salarisstijgingen”, zegt voorzitter Nic van Holstein.

Werkdruk giftige cocktail

De VCP ziet werkdruk en ziektegevallen, zoals burn-out, als steeds groter wordend probleem. “Een giftige cocktail, zeker in publiek gefinancierde sectoren, zoals in de zorg, de veiligheid, het onderwijs en de uitvoering. Het is niet alleen een probleem voor de professional zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel. Kijk alleen al naar de lange wachtlijsten en volle klassen”, zegt Van Holstein. Vermindering van regeldruk en genoeg personeel zijn een begin, maar het gaat tevens om voldoende waardering, ook in de vorm van meer loon. Er zijn flinke investeringen nodig in de publieke sector. Dat vraagt een brede aanpak. Er moet structureel geld bij, zodat het aantrekkelijk wordt om daar te werken.

Formatie

Volgens de VCP ligt er aantal grote vraagstukken die een nieuw kabinet moet oppakken. De agenda die er vanuit de SER ligt, is een belangrijke stap in het keren van de toenemende onzekerheid en een noodzakelijke verbetering van de positie van werkenden op de arbeidsmarkt. De VCP kijkt met zorg naar het langzame verloop van de formatiebesprekingen. “Er liggen belangrijke keuzes voor en die zijn niet geholpen met uitstelgedrag”, zegt voorzitter Nic van Holstein.

 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws